Jak Polska buduje swoją politykę bezpieczeństwa?

Z uwagi na mnogość aspektów jakie obejmuje, sformułowanie „polityka bezpieczeństwa” wydawać się może nieco abstrakcyjne. Jest to jednak równocześnie jeden z głównych powodów, dla których każdy z nas powinien zapoznać się z podstawowymi jej założeniami oraz strukturą organizacji na poziomie kraju.

Jak Polska buduje swoją politykę bezpieczeństwa?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 18 stycznia 2023

Czym właściwie jest bezpieczeństwo?

Choć bezpieczeństwo samo w sobie może mieć bardzo wiele definicji, to kluczowe w omawianym kontekście wydaje się być postrzeganie go jako procesu niezwykle dynamicznego.

Właśnie owa dynamika stanowi główną przyczynę tego, że wszelkie odwołujące się do niego akty prawne muszą być na bieżąco aktualizowane, gdyż jedynie w ten sposób mogą wychodzić naprzeciw zmianom społecznym, ekonomicznym i geopolitycznym.

Jak zmieniło się Wojsko Polskie w 2022?Jak zmieniło się Wojsko Polskie w 2022?Jakub Stasak

Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej oraz jej obywatelom jest jednym z najważniejszych założeń Konstytucji, której art. 5 mówi o nienaruszalności granic, trosce o niepodległość, dziedzictwo kulturowe, środowisko oraz prawa człowieka. Zgodnie z art. 126, sprawowanie pieczy nad powyższymi aspektami należy do obowiązków głowy państwa.

Bezpośrednio z tego faktu wynika przyznanie prezydentowi najwyższego zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.

To jego podpis ostatecznie zatwierdza również każdorazowe przyjęcie nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego – podstawowe informacje

Obowiązujący aktualnie dokument zatwierdzony został w dniu 12 maja 2020 roku.

Polska armia będzie liczyła ok. 300 tys. żołnierzy. Trwa rekrutacja!Polska armia będzie liczyła ok. 300 tys. żołnierzy. Trwa rekrutacja!Monika Świetlińska

Do najważniejszych zagadnień jakie porusza należą:

• zdefiniowanie możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa,

• zapewnienie nienaruszalności granic i suwerenności RP,

• zapewnienie warunków odpowiednich dla rozwoju cywilizacyjno-gospodarczego kraju,

• określenie warunków i możliwości aktywnego kształtowania stosunków międzynarodowych,

• opracowanie najbardziej efektywnych sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa również obywatelom mieszkającym poza granicami RP,

• kompleksowa ochrona duchowego i materialnego dziedzictwa narodowego,

• ochrona środowiska naturalnego,

• wielopoziomowy plan stworzenia nowoczesnego i silnego zaplecza naukowo-badawczego, podniesienia poziomu edukacji oraz zapewnienia szerokiego dostępu do informacji.

Ustawa o obronie Ojczyzny

Licząca 824 artykuły regulacja jest pierwszym w historii polskiego prawodawstwa aktem prawnym, który tak dogłębnie konsoliduje i porządkuje wszystkie przepisy dotyczące Sił Zbrojnych.

Z jej wejściem w życie (23 kwietnia 2022) wiązało się automatyczne uchylenie aż 14 innych, wydanych w latach 1966-2009, ustaw mających bezpośredni związek z wojskowością.

Ile zarabia żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej?Ile zarabia żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej?Mikołaj Frączak

Najistotniejsze zmiany jakie wprowadza to:

• nowy podział rodzajów służby wojskowej,

• wprowadzenie mechanizmów pozwalających za znaczne zwiększenie liczby żołnierzy,

• wzrost nakładów na obronność do co najmniej 3 proc. PKB,

• znaczne uproszczenie zasad rekrutacji,

• bardziej elastyczne zasady awansów zawodowych,

• uatrakcyjnienie systemu zachęt dla kandydatów do służby wojskowej,

• zrównanie uposażenia studentów kierunków wojskowych, z uposażeniem żołnierzy zawodowych w tym samym stopniu. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!