Jaką część wynagrodzenia może zająć komornik?

Czasem problemy z nieuregulowanymi należnościami przerastają pracownika i do akcji wkracza komornik sądowy. Przepisy kodeksu pracy określają zakres, w jakim nasze wynagrodzenie podlega egzekucji. Komornik sądowy jest zobowiązany do przesłania do pracownika oraz jego pracodawcy stosownych odpisów zajęcia komorniczego. Jaką część wynagrodzenia może zająć komornik?

Jaką część wynagrodzenia może zająć komornik?
  • Michał Górecki
  • /
  • 10 lutego 2021

Zajęcie komornicze wynagrodzenia

Sprawa bywa problematyczna, bowiem pracodawca ma pewne obowiązki względem komornika, który przesłał pismo o zajęciu wynagrodzenia pracownika na podstawie sądowego wyroku z klauzulą wykonalności. Komornik wzywa więc pracodawcę zatrudniającego dłużnika, aby przekazał organowi egzekucyjnemu zajętą część pensji, i to do momentu całkowitego pokrycia należności, które muszą zostać wyegzekwowane.

Zajęcia komornicze – obowiązki pracodawcy

W takiej sytuacji pracodawca ma siedem dni na przekazanie komornikowi informacji o wysokości wynagrodzenia pracownika, którego dotyczy pismo za okres trzech miesięcy, które poprzedzają zajęcie.

Po drugie, musi przedstawić kwoty i terminy, w jakich zajęta część wynagrodzenia zostanie przekazana. Jeśli istnieją obiektywne przeszkody, które mogą utrudnić transfer środków (np. są już zajęte przez inny organ egzekucyjny), również musi o tym poinformować. Nie wystarczy tutaj jednak lakoniczny komunikat. Pracodawca musi wskazać, kto już zajmuje wynagrodzenie wraz z dokładnymi danymi. Może być to np. Urząd Skarbowy. To samo, jeśli okaże się, że pracownik jest na wypowiedzeniu – również o tym musi dowiedzieć się komornik.

Jeśli pracodawca zbagatelizuje ten obowiązek, musi liczyć się z grzywną sięgającą nawet 5000 złotych. W razie dalszego uchylania może ona zostać powtarzana aż do skutku. Trzeba przyznać, że jest to dość kosztowne zaniechanie.

Wspólnota mieszkaniowa — zasady głosowaniaWspólnota mieszkaniowa — zasady głosowaniaJan Wróblewski

Ile pieniędzy z pensji może zabrać komornik?

Z całą pewnością nie jest tak, że komornik zabiera całą pensję dłużnika. Proporcje i sumy podlegające faktycznej egzekucji są określone prawem. Zgodnie z przepisami kwota takiego zajęcia zależy od aktualnej płacy minimalnej, która w 2021 roku wynosi 2800 złotych brutto. Właśnie ta kwota jest wolna od zajęcia komorniczego. To oznacza, że jeśli ktoś na etacie zarabia najniższą krajową, komornik nie może zabrać nawet grosza z miesięcznego wynagrodzenia. Wyjątkiem są tutaj długi alimentacyjne, których nie dotyczy ta granica. Komornik może zająć maksymalnie 60 proc. miesięcznej pensji w przypadku dłużników alimentacyjnych. To oznacza, że dłużnikowi musi pozostać 40 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Oprócz kwoty, która z mocy prawa musi pozostać wypłacona dłużnikowi, określono także maksymalne progi zajęcia wynagrodzeń, które wynoszą więcej niż płaca minimalna. W przypadku innych dłużników niż alimentacyjni próg ten wynosi 50% miesięcznej pensji.

Zajęcie komornicze a umowa zlecenie

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia dotyczy wszelkich świadczeń powtarzających się, które zapewniają utrzymanie lub jedyne źródło dochodów dłużnika. Jeżeli dłużnik pracuje na umowie zlecenie, musi poinformować komornika, że wykonywana przez niego praca nie jest pracą dorywczą, tj cyklicznie się powtarza oraz jest dla niego jedynym źródłem dochodu. Przedstawiciel organu egzekucyjnego w prosty sposób, może to zweryfikować sprawdzając prawdziwość tej informacji w ZUS. W takiej sytuacji komornik powinien potraktować dłużnika, tak samo jak osobę pracującą na etacie, pozostawiając kwotę wolną od potrąceń.

Wydrukujmy sobie sukcesWydrukujmy sobie sukces Rafał Stępniewski

Zajęcie komornicze a umowa o dzieło

Osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło są w najtrudniejszej sytuacji.Nie są one chronione przed zajęciem komorniczym. W ich przypadku, w grę wchodzi nawet zajęcie całego wynagrodzenia i to niezależnie od tego, z jakimi długami mamy do czynienia.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!