Jakie są rodzaje zezwoleń na pracę dla obcokrajowców?

Zatrudnienie obcokrajowca w firmie wiąże się ze wcześniejszym uzyskaniem odpowiedniego zezwolenia. Jest ono kluczowym dokumentem, który umożliwia nawiązanie stosunku pracy. Jakie są rodzaje zezwoleń na pracę dla obcokrajowców? Co oznaczają litery w nazwach poszczególnych pozwoleń o pracę?

Jakie są rodzaje zezwoleń na pracę dla obcokrajowców?
  • Martyna Kowalska
  • /
  • 31 sierpnia 2021

Alfabet zezwoleń na pracę

Adresatem wniosku o zezwolenie na pracę typu „A”, „B”, „C”, „D”, „E” jest wojewoda włciwy ze względu na miejsce siedziby firmy, w której obcokrajowiec ma być zatrudniony. Osobną kategorią zezwolenia na pracę jest typ „S”, który wydaje starosta powiatu, lub prezydent miasta. 

Czym jest wiza humanitarna?Czym jest wiza humanitarna?Martyna Kowalska

Zezwolenie na pracę typu „A”

W tym przypadku mamy do czynienia, jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę na podstawie umowy z firmą, która mieści się w Polsce. Mowa tutaj zarówno o oddziale, zakładzie, siedzibie itd. 

Zezwolenie na pracę typu „B”

Jak wyjaśnia portal służb zatrudnienia zielonalinia.gov.pl, pozwolenie oznaczone literą „B” ma zastosowanie w przypadku cudzoziemców wykonujących pracę, która polega na pełnieniu funkcji członka zarządu w spółce działającej na terenie Polski.

To samo dotyczy osób prowadzących sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej w roli komplementariusza. Dokument jest przyznawany także w związku z udzieleniem prokury przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

Zezwolenie na pracę typu „C”

W tym przypadku pozwolenie jest udzielane cudzoziemcowi, który faktycznie pracuje u pracodawcy zagranicznego i z nim wiążą go umowy, jednak został delegowany na teren RP na okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Mowa np. o pracy w oddziale lub zakładzie należącym do zagranicznego przedsiębiorstwa. 

Zezwolenie na pracę typu „D”

Takie zezwolenie ma zastosowanie w przypadku cudzoziemca związanego etatem z pracodawcą zagranicznym, który nie posiada oddziału, czy zakładu na terenie Polski.

Jeśli jest on delegowany do Polski, by świadczyć tymczasowe, lub okazjonalne usługi (nazywane też eksportowymi) musi posiadać Zezwolenie typu „D”.

Zezwolenie na pracę typu „E”

Zezwolenie oznaczone literą „E” otrzymuje cudzoziemiec, który pracuje u przedsiębiorcy zagranicznego, ale został delegowany do Polski na czas dłuższy niż 30 dni w ciągu jednego półrocza.

W tym przypadku jednak chodzi o sytuacje niemieszczące się w zakresie wyżej wymienionych zezwoleń oznaczonych literami „B”, „C”, oraz „D”. 

Zezwolenie na pracę typu „S”

Zezwolenie udzielane przez właściwego starostę dotyczy obcokrajowców, którzy pracują w Polsce nie dłużej niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Chodzi o osoby zatrudnione np. w rolnictwie, zakwaterowaniu czy gastronomii.

Kiedy uproszczona procedura zezwoleń na pracę?

Jak informuje portal służb zatrudnienia, osoby, które planują zatrudnienie w swojej firmie obywateli takich państw jak Białoruś, Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Armenia, mogą skorzystać z procedury uproszczonej. Wystarczy zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce stałego pobytu” – czytamy na portalu zielonalinia.gov.pl. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!