fb

Jakie są wytyczne dla funkcjonowania szkolnych świetlic w dobie COVID-19?

MEN, MZ I GIS przygotowały wytyczne dla funkcjonowania szkolnych świetlic. Jakie warunki muszą zostać spełnione by dzieci były bezpieczne?  

Jakie są wytyczne dla funkcjonowania szkolnych świetlic w dobie COVID-19?
  • Jan Wróblewski
  • /
  • 9 listopada 2020

Kto będzie mógł skorzystać z opieki w świetlicach?

W ramach rozporządzenia ministra edukacji i nauki do dnia 29 listopada 2020 r. zostaje przedłużone ograniczenie funkcjonowania klas IV-VII szkół podstawowych. Dodatkowo od 9 listopada ograniczeniem zostają objęte klasy I-III. W rozporządzeniu znalazł się również zapis, wedle którego szkoły podstawowe oraz artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowe, są zobowiązane prowadzić w tym czasie działalność o charakterze opiekuńczym. Działalność ta ma być realizowana głównie dla dzieci osób zatrudnionych szpitalach, przychodniach i innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Również osoby zatrudnione w instytucjach realizujących zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 mogą liczyć na pomoc w opiece. Programem zostaną objęte dzieci uczęszczające do klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie, którego zakres odpowiada klasom I-III.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia: "Zapewnienie opieki w szkolnej świetlicy dzieciom rodziców zaangażowanych bezpośrednio w walkę z pandemią może znacząco wpłynąć na zwiększenie liczby pracowników chętnych do pracy".

Co zrobić, żeby nasze dziecko mogło korzystać ze świetlicy?

Jeśli rodzice chcą, by ich dzieci korzystały ze świetlicy, to mają obowiązek zgłosić szkole taką potrzebę. Jest to związane z tym, że godziny pracy świetlicy będą ustalane w oparciu o informacje zebrane od opiekunów.

Jakie są wytyczne dla funkcjonowania świetlic?

Z założenia zajęcia opiekuńczo wychowawcze będą odbywać się w świetlicy szkolnej, natomiast w razie liczby większej niż 12 uczniów obowiązkiem będzie przeniesienie zajęć do sal dydaktycznych. Podczas pobytu dzieci w placówkach, będzie obowiązywać zasada jedna grupa, jedna sala. Zwiększenie liczby dzieci biorących udział w zajęciach będzie mogło nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach i za zgodą organu prowadzącego. Do każdej grupy powinni być przydzieleni ci sami, stali nauczyciele, a w świetlicy ma przebywać tylko jedna grupa uczniów.

Jeśli chodzi o minimalną przestrzeń, która musi zostać zachowana, to są to minimum 4 mkw. na osobę. Warto zaznaczyć, że takie pomieszczenia, jak kuchnia, jadalnia, łazienki i schowki nie są wliczane do wspomnianej przestrzeni. Natomiast powierzchnię każdej sali powinno się wyliczać osobno, z uwzględnieniem nie tylko mebli, ale też innych sprzętów, które się w niej znajdują.

Do obowiązujących zasad higieny należą: umycie rąk tuż po przyjściu do szkoły, częste mycie rąk w trakcie pobytu w świetlicy, zasłanianie ust i nosa podczas kichania i kaszlu, oraz unikanie dotykania się w okolicach oczu, nosa i ust.

Przestrzegania jakich wytycznych, powinni pilnować pracownicy placówek?

Przede wszystkim należy pilnować przestrzegania obowiązku mówiącego o zachowaniu dystansu między uczniami i pracownikami oraz zasłaniania przez nich ust i nosa w tzw. przestrzeniach wspólnych, czyli szatniach i korytarzach. Pracownikom placówek zaleca się również, by zwracali uwagę na to, czy drzwi w ciągach komunikacyjnych są otwarte, tak by nie trzeba było ich dotykać, wchodząc do szkoły.

W wytycznych znalazły się również wskazania, dotyczące wprowadzenia przez dyrektora placówki dodatkowych środków ostrożności w razie określonych przypadków. Do takich sytuacji należy funkcjonowanie w szkole dzieci z przewlekłymi chorobami oraz obecność na zajęciach, podopiecznych pochodzących z rodzin o istotnie obniżonej odporności. W takim przypadku dyrektor w porozumieniu z opiekunami jest zobligowany zastosować wobec tych dzieci obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć oraz zasłaniania ust i nosa w miejscach tzw. wspólnego użytkowania.

W kwestii spożywania posiłków zaleca się, by dzieci jadły w tych samych grupach, w których przebywają na zajęciach. Grupy te w czasie posiłku nie powinny mieć ze sobą żadnego kontaktu. Dopuszcza się możliwość spożywania posiłków w miejscu stałego pobytu danej grupy (np. świetlicy). Co ważne dzieci mogą spożywać i pić produkty przyniesione przez nie z domu.

Organizacja pracy szkoły podstawowej powinna uwzględniać także zalecenia dla dyrektorów szkół ze strefy czerwonej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!