Jest pozwolenie na budowę II linii metra w stolicy!

Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę drugiej linii metra w Warszawie. Dotyczy ono budowy stacji od ul. Lazurowej do rejonu Urzędu Dzielnicy Bemowo, budowy tuneli z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Jest pozwolenie na budowę II linii metra w stolicy!
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 22 sierpnia 2022

Jest pozwolenie

Dwa lata temu inwestor złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę dla realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz z STP „Mory”.

- Zamierzenie budowlane polega na budowie stacji C03 (ul. Lazurowa/ul. Górczewska – rejon Urzędu Dzielnicy Bemowo), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra oraz rozbiórka budynku ekspedycji zlokalizowanego przy ul. Górczewskiej 249 i masztu stacji bazowej telefonii komórkowej w ramach zamierzenia budowlanego polegającego na budowie stacji C03 (ul. Lazurowa/ ul. Górczewska – rejon Urzędu Dzielnicy Bemowo) - przekazuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

PATRONAT: XXXI Forum Ekonomiczne w KarpaczuPATRONAT: XXXI Forum Ekonomiczne w KarpaczuMonika Świetlińska

Początki nie były łatwe

Wojewoda Mazowiecki sprawdził kompletność wniosku pod względem formalno-prawnym i w tym zakresie stwierdził nieprawidłowości. 28 grudnia 2020 r. wezwał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia wniosku. 29 stycznia 2021 r. wniosek został uzupełniony.

Następnie 2 lutego 2021 r. Wojewoda Mazowiecki przekazał raport o oddziaływaniu na środowisko Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ) w celu uzgodnienia warunków realizacji inwestycji.

6 maja do Wojewody Mazowieckiego wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Mieszkańcy mogli składać wnioski od 25 maja do 24 czerwca, lecz żadne wnioski nie wpłynęły.

6 lipca pełnomocnik inwestora zwrócił się z prośbą o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej popełnionej w nazwie inwestycji w zakresie hektometrażu zamierzenia budowlanego. Uwzględniając ten wniosek 7 lipca Wojewoda Mazowiecki przekazał wniosek inwestora do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w celu uwzględnienia w prowadzonym postepowaniu przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Urzędnik nie wezwie Cię już do siebie. Koniec z wyjaśnieniami?Urzędnik nie wezwie Cię już do siebie. Koniec z wyjaśnieniami?Martyna Kowalska

Postanowieniem z 1 sierpnia RDOŚ uzgodnił realizację przedsięwzięcia w związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, wskazując określone warunki do spełnienia.

Później Wojewoda Mazowiecki dokonał sprawdzenia projektu budowlanego pod względem materialno-prawnym, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Po analizie dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości i braków w załączonym projekcie budowlanym.

Natychmiastowa wykonalność

- Nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, Wojewoda przychylił się do wniosku inwestora, który argumentował ten wniosek tym, że „Przedmiotowa inwestycja, uważana za największą inwestycję samorządową w Polsce, jest zadaniem wpisanym w „Strategię Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku” stanowi jeden z głównych celów operacyjnych strategii. Przedsięwzięcie jest niezbędne do poprawy jakości zintegrowanego systemu komunikacji publicznej m.st. Warszawy, które przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców Warszawy, zmniejszenia ruchu samochodowego i hałasu, co przyczyni się również do poprawy jakości środowiska.” — przekazuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!