fb

Kto odpowiada za kanalizację deszczową?

Sprawne odprowadzanie wód opadowych czy roztopowych jest istotną kwestą np. dla zapewnienia bezpieczeństwa i przejezdności dróg. Kto odpowiada za kanalizację deszczową w mieście? Do kogo należy zgłosić się po odszkodowanie, jeśli uszkodzimy samochód, wjeżdżając w uskok spowodowany np. wybitą studzienką?

Kto odpowiada za kanalizację deszczową?
  • Mikołaj Frączak
  • /
  • 31 sierpnia 2021

Kanalizacja opadowa – podział kompetencji

Kanalizacja odprowadzająca wody opadowe jest bardzo ważną infrastrukturą, która nie tylko wpływa na komfort, czy bezpieczeństwo jazdy. Ogranicza ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień oraz ułatwia ruch pieszy. Tam, gdzie jej nie ma, jej budowa jest bardzo poważnym finansowo przedsięwzięciem, które zawsze wiąże się z robotami ziemnymi, ułożeniem nowej nawierzchni, przebudową chodników itd. 

Jeśli jednak zauważamy, że kanalizacja nie działa tak, jak trzeba, możemy zareagować. Wszystko zależy jednak, gdzie doszło do nieprawidłowego działania infrastruktury. W wielu gminach za całość systemu odprowadzania wody odpowiadają wodociągowo-kanalizacyjne spółki komunalne. Nie zawsze jednak jest to tak oczywiste. Zdarza się, że sytuacja własnościowa między właścicielem terenu (w tym także gminą) a spółką nie jest właściwie uregulowana. Najlepszym rozwiązaniem jest sytuacja, w której gmina wniosła do spółki komunalnej infrastrukturę deszczową aportem, czyli traktując ją jako wkład rzeczowy.

W przypadku dróg publicznych właściwym postępowaniem jest zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości do zarządcy drogi, który powinien wiedzieć, jak dalej pokierować tę sprawę i zgłosić ją do innych podmiotów, z którymi w tej kwestii ma podpisane umowy.

Kto odpowiada za drogi w gminach w Polsce?Kto odpowiada za drogi w gminach w Polsce?Mikołaj Frączak


Infrastruktura deszczowa a prawo

Polskie prawo, zalicza kanalizację deszczową do tzw. urządzeń przesyłowych. To oznacza, że w momencie ich przyłączenia do sieci, nie są już częścią składową nieruchomości np. należącej do spółdzielni, czy gminy, ale mogą stać się przedmiotem odrębnej własności. To oznacza, że mogą być przekazane oddzielnie od gruntu np. na rzecz spółki komunalnej. Taka operacja ułatwia potem ustalenie, kto de facto za kanalizację odpowiada. Jak pokazuje doświadczenie, w wielu sytuacjach nie jest to łatwy proces, ale wiele samorządów poradziło sobie z tym problemem.

Uszkodzenie samochodu o studzienkę kanalizacyjną

Choć podobnych zdarzeń jest coraz mniej, nadal dochodzi do sytuacji, w której doszło do uszkodzenia samochodu z powodu wystającego lub zapadniętego włazu kanalizacji. Podobne sprawy znajdują czasem swój finał w sądzie. W jednym z orzeczeń sąd ocenił, że o ile za stan nawierzchni odpowiada jej zarządca, o tyle odpowiedzialność za studzienkę znajdującą się w pasie drogowym odpowiedzialna jest spółka wodociągowo-kanalizacyjna. W takiej sytuacji, to przedsiębiorstwo komunalne, ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie auta.

Nie jest to jednak generalna zasada, bowiem może się zdarzyć, że np. na drodze wojewódzkiej poza terenem zabudowanym wody opadowe odprowadzane są przez infrastrukturę należącą wyłącznie do zarządcy. Dlatego jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, koniecznie trzeba dobrze je udokumentować. np. za pomocą zdjęć. Dzięki temu będzie można później bez problemu określić, w którym miejscu doszło do uszkodzenia pojazdu i kto ponosi ewentualną odpowiedzialność za szkodę. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!