Kto płaci za usuwanie plakatów wyborczych?

Plakaty wyborcze stały się przez ostatnie miesiące stałym elementem lokalnego krajobrazu. Kto płaci za ich usunięcie i w jakim terminie musi to nastąpić? Sprawdzamy.

Kto płaci za usuwanie plakatów wyborczych?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 14 listopada 2023

Kto płaci za usuwanie plakatów wyborczych?

W myśl szóstego paragrafu 110. artykułu Kodeksu wyborczego:

„Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów”.

Co ciekawe, z obowiązku powyższego pełnomocników komitetów wyborczych w żaden sposób nie zwalniają okoliczności faktyczne.

W praktyce oznacza to, że odpowiedzialnością za ewentualne nieusunięcie materiałów agitacyjnych w wyznaczonym terminie zostaną oni obciążeni również, jeśli zobowiązała się do tego inna osoba (w tym kandydat, którego materiały te dotyczą).

Jak wygląda kontrola wydatków państwa?Jak wygląda kontrola wydatków państwa?Jakub Stasak

Jednym z obowiązków pełnomocnika każdego komitetu jest bowiem zorganizowanie kampanii wyborczej w taki sposób, aby plakaty oraz inne materiały zniknęły z przestrzeni publicznej w przewidzianym przepisami ustawy terminie.

Podstawy do jego przekroczenia nie stanowi również argument, jakoby dany pełnomocnik samodzielnie nie był w stanie dokonać tego w oznaczonym czasie.

Pełnomocnik wyborczy, który w terminie 30 dni po dniu wyborów nie usunie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii, podlega karze grzywny w wysokości od 20 do 5000 złotych.

Kara grzywny może ulec zwielokrotnieniu (podana kwota odnosi się oddzielnie do każdego potwierdzonego nieusunięcia materiału agitacyjnego), w praktyce jednak wszystkie tego typu przypadki rozpatrywane są indywidualnie.

Z przymusowym wydatkiem analogicznej wysokości musi liczyć się ponadto każdy, kto umieszcza plakaty czy hasła wyborcze na nieruchomościach bądź innych obiektach i urządzeniach bez zgody właściciela lub zarządcy tych obiektów.

Plakaty wyborcze wiszące na prywatnych nieruchomościach

Wprowadzona w życie przed kilku laty nowelizacja Kodeksu wyborczego przewiduje jednak także wystąpienie konkretnej okoliczności, w której służące agitacji wyborczej materiały nie podlegają obowiązkowemu usunięciu po zakończeniu kampanii.

Większość zwykła, bezwzględna i kwalifikowana — ile głosów potrzeba, by wygrać sejmowe głosowanie?Większość zwykła, bezwzględna i kwalifikowana — ile głosów potrzeba, by wygrać sejmowe głosowanie?Jakub Stasak

Według paragrafu 6a. artykułu 110. niniejszego aktu prawnego, zachodzi ona, gdy:

„Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, komunalnych osób prawnych oraz spółek, w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej, a pozostawienie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych po upływie terminu, o którym mowa […] nastąpi za zgodą właściciela.

Do Kodeksu wyborczego przepis ten wprowadzono jako potwierdzenie zasady praw i wolności, gwarantowanych wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej przez Konstytucję.

Kwestią sporną mogą się zaś okazać sytuacje, w których pozostawienie plakatów wyborczych na prywatnych nieruchomościach uznane zostaje za godzące w ład przestrzenny.

Plakaty wyborcze nadal wiszą – co się z nimi stanie?

Zgodnie z paragrafem siódmym 110. artykułu Kodeksu wyborczego:

„Wójt postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie”.

Kosztami wspomnianych działań obciążane są poszczególne komitety wyborcze.

Jak wygląda proces powoływania nowego rządu?Jak wygląda proces powoływania nowego rządu?Jakub Stasak

Uwaga: Na mocy paragrafu piątego cytowanego przepisu, w dowolnym momencie trwania kampanii wyborczej oraz po jej zakończeniu:

„Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym”.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!