Matura 2024 - terminy, podstawowe informacje

Właśnie dziś (7 maja) rozpoczynają się matury – według oficjalnych danych Ministerstwa Edukacji Narodowej do egzaminu dojrzałości przystąpi w tym roku około 263 tysiące absolwentów szkół ponadpodstawowych. Przedstawiamy dokładny harmonogram oraz najważniejsze szczegóły poszczególnych egzaminów.

Matura 2024 - terminy, podstawowe informacje
  • Jakub Stasak
  • /
  • 7 maja 2024

Matura 2024 – przedmioty obowiązkowe i dodatkowe

Tegoroczny egzamin maturalny przeprowadzony zostanie w dwóch formułach – absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, absolwenci 5-letniego technikum, absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej przystąpią do egzaminu w Formule 2023.

Absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych natomiast w Formule 2015.

Jak wygląda ścieżka awansu zawodowego nauczyciela?Jak wygląda ścieżka awansu zawodowego nauczyciela?Anna Pakaszewska-Cetera

Matura obejmie w 2024 roku następujące przedmioty obowiązkowe:

Część ustna

• język polski – bez określania poziomu,

• język obcy nowożytny – bez określania poziomu,

• język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej),

Część pisemna

• język polski – na poziomie podstawowym,

• matematyka – na poziomie podstawowym,

• język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym,

• język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Co 10. uczennica nie ma środków na higienę menstruacyjnąCo 10. uczennica nie ma środków na higienę menstruacyjnąMonika Świetlińska

Zdający będą ponadto musieli przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym).

Każdy z absolwentów otrzyma także możliwość zmierzenia się z egzaminem dodatkowym z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów.

Ważne: Wymóg przystąpienia do matury z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym nie dotyczy tych z absolwentów, którzy spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe bądź dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Matura 2024 – szczegółowy harmonogram egzaminów

Sesja główna egzaminów maturalnych w 2024 roku odbędzie się w dniach od 7 do 24 maja, w tym:

• część pisemna – od 7 do 24 maja,

• część ustna – od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja – egzaminy przeprowadzane według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących poszczególnych zespołów egzaminacyjnych.

Monitoring w szkole. Gdzie mogą być instalowane kamery?Monitoring w szkole. Gdzie mogą być instalowane kamery?Mikołaj Frączak

Szczegółowy harmonogram tegorocznych egzaminów dojrzałości wygląda następująco:

7 maja (wtorek)

godz. 9.00 — język polski, poziom podstawowy

8 maja (środa)

godz. 9.00 — matematyka, poziom podstawowy

godz. 14.00 — język kaszubski, poziom rozszerzony/język łemkowski, poziom rozszerzony/język łaciński i kultura antyczna, poziom rozszerzony

9 maja (czwartek)

godz. 9.00 — język angielski, poziom podstawowy

godz. 14.00 — język francuski, poziom podstawowy/ język hiszpański, poziom podstawowy/ język niemiecki, poziom podstawowy/ język rosyjski, poziom podstawowy/ język włoski, poziom podstawowy

10 maja (piątek)

godz. 9.00 — wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony

godz. 14.00 — język niemiecki, poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

13 maja (poniedziałek)

godz. 9.00 — język angielski, poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

godz. 14.00 — filozofia, poziom rozszerzony

14 maja (wtorek)

godz. 9.00 — biologia, poziom rozszerzony

godz. 14.00 — język rosyjski, poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

15 maja (środa)

godz. 9.00 — matematyka, poziom rozszerzony

godz. 14.00 — język francuski, poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

16 maja (czwartek)

godz. 9.00 — chemia, poziom rozszerzony

godz. 14.00 — historia muzyki, poziom rozszerzony

17 maja (piątek)

godz. 9.00 — geografia, poziom rozszerzony

godz. 14.00 — języki mniejszości narodowych, poziom podstawowy

20 maja (poniedziałek)

godz. 9.00 — język polski, poziom rozszerzony

godz. 14.00 — języki mniejszości narodowych, poziom rozszerzony

21 maja (wtorek)

godz. 9.00 — historia, poziom rozszerzony,

godz. 14.00 — język hiszpański, poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

22 maja (środa)

godz. 9.00 — informatyka, poziom rozszerzony

godz. 14.00 — historia sztuki, poziom rozszerzony

23 maja (czwartek)

godz. 9.00 — fizyka, poziom rozszerzony

godz. 14.00 — język włoski, poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

24 maja (piątek)

godz. 9.00 — matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, poziom podstawowy

godz. 10.35 — geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, poziom rozszerzony

godz. 12.10 — chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, poziom rozszerzony

godz. 13.45 — fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, poziom rozszerzony

godz. 15.20 — biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, poziom rozszerzony

godz. 16.55 — historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, poziom rozszerzony

Uwaga: Maturalna sesja dodatkowa potrwa od 3 do 17 czerwca (część pisemna) oraz od 10 do 12 czerwca (część ustna), egzaminy poprawkowe odbędą się natomiast 20 sierpnia (część pisemna) oraz 21 sierpnia (część ustna).

Matura 2024 – wyniki

W ramach tegorocznej matury przeprowadzonych zostanie około 556 885 egzaminów ustnych oraz około 1 405 725 egzaminów pisemnych.

Okręgowe komisje egzaminacyjne prześlą świadectwa do poszczególnych szkół najpóźniej 9 lipca 2024 roku.

Jak uzyskać zaświadczenie o przebiegu nauczania w nieistniejącej już szkole?Jak uzyskać zaświadczenie o przebiegu nauczania w nieistniejącej już szkole?Michał Górecki

Tego samego dnia nastąpi również ogłoszenie ogólnopolskich wyników egzaminu maturalnego.

Osoby zdające tegoroczną maturę w sesji poprawkowej wyniki swoich egzaminów poznają zaś 10 września.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!