Nie zapłaciłem w terminie pensji pracownikowi. Co mi grozi?

Do jednego spośród podstawowych obowiązków pracodawcy należy terminowe wypłacanie wynagrodzenia swoim pracownikom, i to w wysokości należytej za wykonaną pracę, zgodną z podpisaną umową  

Nie zapłaciłem w terminie pensji pracownikowi. Co mi grozi?
  • Martyna Kowalska
  • /
  • 10 września 2020

Do jednego spośród podstawowych obowiązków pracodawcy należy terminowe wypłacanie wynagrodzenia swoim pracownikom, i to w wysokości należytej za wykonaną pracę, zgodną z podpisaną umową. Dodatkowo ustawodawca ustanowił maksymalny termin, do którego pieniądze mają być wypłacone. Jest to raz w miesiącu, z dołu, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Co się jednak stanie, jeżeli jako pracodawca nie dotrzymasz tego terminu?

Kara grzywny za opóźnioną wypłatę

Pracodawca, który nie wypłaca w terminie swoim pracownikom wynagrodzenia za przepracowany czas, narusza swój podstawowy obowiązek i jednocześnie popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Czyn ten jest zagrożony karą grzywny w wysokości od tysiąca do trzydziestu tysięcy złotych. Wynagrodzenie za pracę należy do jednego z podstawowych praw pracownika. Jeżeli pracodawca go nie wypełni, grożą mu konsekwencje zawarte w artykule 282 paragraf 1 kodeksu pracy:  „Kto, wbrew obowiązkowi: 1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł”.

Pracownik, który nie otrzymał na czas należnego mu wynagrodzenia, udać się może ze skargą do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli została zawarta umowa cywilnoprawna, pracownik może wystąpić do pracodawcy z pisemnym żądaniem wypłat zaległych pieniędzy w podanym terminie. Jeżeli wynagrodzenie nie zostanie wypłacone, pracownik może wystąpić do sądu z powództwa cywilnego.

W przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, inspektorzy PIP przeprowadzą kontrolę pod kątem prawidłowości w wypłatach wynagrodzenia.

Ramy dotyczące prawidłowości wypłat wynagrodzenia są zapisane w kodeksie pracy. W artykule 85 znaleźć można informacje na temat terminowości wypłat wynagrodzenia.

Wykroczenie czy przestępstwo?

Takie zachowanie, jeżeli zaistnieją stosowne przesłanki, może być również uznane za przestępstwo. Ów czyn uregulowany jest w artykule 218 paragraf 1 Kodeksu karnego: „Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Przesłanka uporczywości świadczy o tym, że tylko wielokrotne niepłacenie pracownikowi w terminie może zostać uznany za przestępstwo. Nie będzie to działanie również wynikające z niedbalstwa albo braku środków na koncie pracodawcy. Pracodawca, który wielokrotnie uchyla się od zapłacenia pracownikowi w terminie, może mieć sprawę karną.

Roszczenia pracownika

Także sam pracownik ma prawo do wniesienia roszczeń z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli pracownik nie otrzymał wynagrodzenia albo otrzymał je w niepełnej wysokości, może domagać się odsetek za opóźnienie (artykuł 481 § 1 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy), domagać się odszkodowania, jeśli wskutek nieterminowej wypłaty pieniędzy poniesie jakąś szkodę (art. 471 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy), a nawet rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia umowy z winy pracodawcy (art. 55 § 11 kodeksu pracy). Każde z tych rozwiązań jest oczywiście negatywne dla pracodawcy, dlatego należy zrobić wszystko, by swoim pracownikom wypłacać pensję terminowo i w pełnej wysokości.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Salmonella na jajkach z Biedronki
konsument

Salmonella na jajkach z Biedronki

Na popularnych i często kupowanych jajkach Moja Kurka w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdzona została obecność pałeczek Salmonella z grupy D na powierzchni skorupek oraz w treści...
Jak założyć Prostą Spółkę Akcyjną?
firma

Jak założyć Prostą Spółkę Akcyjną?

Każdego dnia w Polsce powstaje przynajmniej jedna Prosta Spółka Akcyjna (PSA) – wynika z rządowych statystyk. Kto powinien zastanowić się nad takim rozwiązaniem i jak założyć Prostą Spółkę...

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!