Nowa grupa pacjentów bez kolejki do lekarza

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej przewiduje, że od 1 stycznia 2023 roku kolejna grupa pacjentów będzie mogła bez kolejki skorzystać z konsultacji medycznej.

Nowa grupa pacjentów bez kolejki do lekarza
 • Monika Świetlińska
 • /
 • 5 grudnia 2022

Oni wejdą bez kolejki do lekarza

Grupa osób uprzywilejowanych będzie korzystać ze świadczonych w placówkach medycznych usług poza kolejnością, na zasadzie pierwszeństwa.

Podobnie zresztą, jak inni pacjenci, którzy już są uwzględnieni na obecnie obowiązującej liście uprawnionych.

Program badań przesiewowych raka jelita grubego w 70 placówkach w PolsceProgram badań przesiewowych raka jelita grubego w 70 placówkach w PolsceMikołaj Frączak

Nowa grupa pozakolejkowa dotyczy mundurowych, tzn. policjantów, strażaków, żołnierzy zawodowych, terytorialsów oraz ich rodzin. Dotyczy to jednak tylko placówek podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej.

"Funkcjonariuszom służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową oraz członkom ich rodzin przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w podmiotach leczniczych utworzonych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej" – czytamy w artykule 26 projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. 

Kto jeszcze poza kolejnością?

Nowe grupy pacjentów, których nie dotyczy kolejka, są w nieco innej sytuacji niż pozostałe. Inni uprzywilejowani mają możliwość leczenia się wszędzie tam, gdzie jest przyjmowane ubezpieczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Mundurowi i ich rodziny — nie. 

Mieszkasz na wsi? Skorzystaj z programu profilaktyki zdrowotnejMieszkasz na wsi? Skorzystaj z programu profilaktyki zdrowotnejMartyna Kowalska

Na dzień dzisiejszy lista osób, których kolejka do przychodni i szpitala obejmuje:

  • Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi i Zasłużonych Dawców Przeszczepu,
  • dawców krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r.,
   • inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów,
    • uprawnionych żołnierzy i pracowników oraz weteranów poszkodowanych, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
     • kobiety w ciąży,
      • świadczeniobiorców do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
       • działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych,
        • osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby,
         • osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
          • żołnierzy zastępczej służby wojskowej,
           • cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
            • żołnierzy zawodowych w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych,
             • żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych.

              Pojawiają się już pierwsze głosy, że dla pozostałych obywateli — którym nie przysługuje takie prawo — oznacza to jeszcze dłuższe niż są obecnie kolejki do leczenia.

              Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
              Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

              Security Magazine

              Czy ten artykuł był przydatny?

              Newsletter

              Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!