Nowa ustawa deweloperska zabezpiecza konsumentów przed bankructwem dewelopera

Zakończyły się konsultacje tzw. nowej ustawy deweloperskiej. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym powstała na bazie projektu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

deweloper na budowie
  • Rafał Stępniewski
  • /
  • 8 lutego 2019

Projekt nowej ustawy deweloperskiej wprowadza mechanizmy, które mają chronić konsumentów przed upadkiem dewelopera. Deweloper musi zapewnić nabywcom co najmniej jedną z możliwości, które chronią dokonywane przez nich wpłaty:

  • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy;
  • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy;

Ma też obowiązek do terminowego uiszczania składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Zgodnie z nowymi przepisami, nabywca mieszkania będzie wpłacał pieniądze na mieszkaniowy rachunek powierniczy po zakończeniu określonego etapu realizowanej inwestycji. Ich wysokość uzależniona będzie zatem od faktycznego stopnia realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, określonego w harmonogramie. Konsument będzie miał prawo nie dokonać wpłaty, jeśli deweloper nie poinformował go o zakończeniu danego etapu budowy.

Także bank prowadzący rachunek będzie musiał na żądanie nabywcy poinformować go o ogólnym saldzie na tym rachunku oraz podać szczegółowe informacje dotyczące wpłat i wypłat dokonanych w ramach umowy z deweloperem.

W przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, bank wypłaci deweloperowi środki pieniężne po zakończeniu danego etapu realizowanej inwestycji. Ma on prawo dysponować pieniędzmi wyłącznie w celu realizacji budowy.

W przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, bank przekaże pieniądze deweloperowi dopiero po otrzymaniu wypisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo własności mieszkania.

Bank przed dokonaniem wypłaty kontrolował będzie postęp prac na każdym z etapów budowy, uzyska także prawo wglądu do rachunków bankowych dewelopera oraz dokumentacji. W przypadku, gdy w wyniku kontroli co najmniej jeden z elementów zostanie oceniony negatywnie, może wstrzymać wypłatę, wyznaczając deweloperowi termin na usunięcie nieprawidłowości.

Deweloper ma szereg obowiązków, jak: sporządzenie przed rozpoczęciem budowy prospektu informacyjnego dotyczącego inwestycji, przekazywanie nabywcy szczegółowych komunikatów o swojej sytuacji finansowej, czy informacji związanych ze stanem prawnym nieruchomości, w tym na temat prowadzonej księgi wieczystej.

SPRAWDŹ TEŻ: Klauzula niedozwolona — kupno, sprzedaż, wynajem mieszkania

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Nowa ustawa przewiduje wprowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Gromadzone na nim środki pochodzić będą przede wszystkim ze składek deweloperów. Według przepisów, przeznacza się je na zwrot wpłat w przypadku bankructwa dewelopera lub odstąpienia od umowy — w przewidzianych przez ustawę sytuacjach — przez samego klienta. Pozwala to ograniczyć ryzyko utraty wszystkich jego pieniędzy. Ideą ustawodawczą jest bowiem wzrost poczucia bezpieczeństwa po stronie konsumentów oraz większe zaufanie do branży deweloperskiej.

Prawo chroniące konsumenta jest dość restrykcyjne. Stanowi bowiem, że: „kto będąc deweloperem nie zapewnia nabywcom przynajmniej jednego z określonych w ustawie środków ochrony wpłat, podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch”.

SPRAWDŹ TEŻ: Polski Społeczny Program Mieszkaniowy wprowadzał konsumentów w błąd – zadecydował UOKiK

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!