Odprawa pośmiertna pracownika. Na jakich zasadach?

Tragiczne wydarzenia w miejscu pracy mogą drastycznie zmienić życie nie tylko pracodawcy i kolegów zespołowych, ale przede wszystkim najbliższych zmarłego pracownika. W polskim systemie prawnym istnieją przepisy mające na celu wsparcie rodziny zmarłego pracownika.

Odprawa pośmiertna pracownika. Na jakich zasadach?
  • Joanna Gościńska
  • /
  • 29 marca 2024

 Kodeks Pracy jako Źródło Ochrony

Według polskiego Kodeksu Pracy rodzina pracownika zmarłego w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych lub będącego na zasiłku z powodu choroby, ma prawo do odprawy pośmiertnej. To ważne świadczenie przysługuje nie tylko w przypadku śmierci w trakcie aktywnego zatrudnienia, ale również po rozwiązaniu stosunku pracy z powodu niezdolności do pracy z powodu choroby.

Wysokość takiego świadczenia uzależniona jest od tego, jak długo w danym miejscu pracował zmarły. Pracownikom, którzy byli zatrudnieni krócej niż 10 lat, przysługuje jednomiesięczne wynagrodzenie jako odprawa. Natomiast dla tych z dłuższym stażem — 10 lat — kwota ta wzrasta do trzymiesięcznego wynagrodzenia, a powyżej 15 lat — sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Przegląd światowych systemów prawnych dotyczących pracy dzieciPrzegląd światowych systemów prawnych dotyczących pracy dzieci Damian Jemioło

Wysokość odprawy ustala się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykopywania pracy. Według § 2 ust. 1 pkt 8 odprawę pośmiertną oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego.  A komu przysługuje odprawa pośmiertna? Przede wszystkim małżonkowi zmarłego pracownika. Jednakże zgodnie z przepisami, również inni członkowie rodziny, spełniający kryteria określone w regulacjach dotyczących rent rodzinnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mogą być uprawnieni do tego świadczenia.

Jedną z takich grup są dzieci zmarłej osoby, a także dzieci adoptowane oraz przyjęte na utrzymanie i wychowanie, do 16. roku życia lub jeśli się uczą to do 25. roku życia. Jednak gdy dzieci zmarłego pracownika są całkowicie niezdolne do pracy, wówczas ich wiek nie jest istotny. Kolejną grupę, której przysługuje odprawa pośmiertna, stanowią rodzice zmarłego, ale jedynie w sytuacji gdy są oni niezdolni do pracy lub ukończyli 50 lat.

Zgodnie z przepisami, odprawę pośmiertną należy dzielić równo pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jest to ważne zagwarantowanie sprawiedliwości i równości w trudnym czasie po stracie bliskiej osoby. W sytuacji gdy po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty.

Ubezpieczenia a prawo do świadczeń

Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach pracodawca może ubezpieczyć pracownika na życie, co może wpłynąć na wypłatę odprawy pośmiertnej. Jeśli kwota wypłacona przez instytucję ubezpieczeniową przewyższałaby odprawę przewidzianą przez prawo, wówczas pracodawca nie jest zobowiązany do dodatkowych wypłat. Jednakże, jeśli odszkodowanie jest niższe, pracodawca ma obowiązek dopłacić różnicę do odpowiedniej kwoty.

Kiedy mamy prawo do urlopu?Kiedy mamy prawo do urlopu?Jakub Stasak

Śmierć pracownika to nie tylko tragiczna strata dla najbliższych, ale również zdarzenie, które może poważnie wpłynąć na ich sytuację finansową. Odprawa pośmiertna, przewidziana przez polskie prawo pracy, stanowi istotne wsparcie w trudnym okresie po stracie bliskiej osoby. Jednakże zrozumienie warunków i zasad przysługujących tego rodzaju świadczeniom jest kluczowe, aby móc skorzystać z nich w pełni.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!