Podróż dziecka: najważniejsze informacje

Bycie rodzicem to wielka odpowiedzialność — to nie tylko opieka nad pociechą, ale także konieczność załatwiania spraw i przewidywanie różnych sytuacji. Dziś poruszamy niezwykle ważny temat: związany z kompletowaniem dokumentów przydatnych podczas wyjazdu dziecka oraz z porwaniem rodzicielskim. Zapraszamy do lektury!

Podróż dziecka: najważniejsze informacje
 • Małgorzata Łaziuk
 • /
 • 22 czerwca 2023

Wyjazd dziecka za granicę z jednym rodzicem — co trzeba załatwić?

Jeśli jeden z rodziców planuje wyjazd z dzieckiem poza granice kraju konieczne jest podjęcie kilku kroków, aby zapewnić legalność i bezpieczeństwo podróży. Oto rzeczy, które powinno wziąć się pod uwagę:

 • Zgodę drugiego rodzica: jeśli rodzice mają wspólne prawo opieki nad dzieckiem lub obowiązek alimentacyjny, zazwyczaj wymagana jest zgoda drugiego rodzica na wyjazd za granicę z dzieckiem. W przypadku jej braku, konieczne jest uzyskanie nakazu sądowego, zwłaszcza jeśli istnieją konflikty między rodzicami lub obawy dotyczące porwania rodzicielskiego;
 • Dokumenty podróży: przed wyjazdem trzeba upewnić się, czy dokumenty dla podróżujących są aktualne. Zazwyczaj wymagany jest ważny dowód osobisty lub paszport oraz, w niektórych sytuacjach, wiza lub inne dokumenty zezwalające na podróż do konkretnego kraju. Zdarza się, że istnieje konieczność wystąpienia do sądu w celu uzyskania zgody na wydanie dokumentu;
 • Świadomość wymagań kraju docelowego: przed podróżą trzeba zapoznać się z wymaganiami kraju docelowego. Niektóre  mogą wymagać dodatkowych dokumentów, takich jak zgoda drugiego rodzica uwierzytelniona przez notariusza lub ambasadę, tłumaczenie dokumentów na język kraju docelowego, a także szczególne wymagania dotyczące szczepień, ubezpieczenia zdrowotnego itp.;
 • Informowanie innych osób: przed wyjazdem warto poinformować bliskich i osoby zaufane o planowanej podróży z dzieckiem, szczególnie jeśli jest to dłuższy pobyt za granicą. Taką informację można przekazać innym członkom rodziny, a także w szkole lub przedszkolu, lekarzowi itp., przy okazji podając aktualne dane kontaktowe.

Wypełnienie tych kroków pozwoli cieszyć się przyjemnym, bezproblemowym wyjazdem.

Wyjazd z członkiem rodziny — co potrzebne oprócz zgody pisemnej?

Nie tylko rodzic podróżuje z dzieckiem: mogą to robić także inni członkowie rodziny, na przykład dziadkowie, wujek, ciocia, siostra, czy brat. W takim przypadku konieczne jest załatwienie kilku kwestii, posiadanie:

 • Zgody rodziców: w przypadku podróży dziecka z innym członkiem rodziny konieczne jest uzyskanie zgody obu rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Powinna być udokumentowana na piśmie i podpisana przez wszystkie strony. Może obejmować formularz zgody notarialnej, zwłaszcza jeśli podróż jest międzynarodowa lub trwa dłużej;
 • Pełnomocnictwo: rodzice mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa członkowi rodziny, który będzie podróżować z dzieckiem. Pełnomocnictwo powinno zawierać szczegóły dotyczące podróży, takie jak daty, miejsce docelowe, dane osobowe osoby podróżującej z dzieckiem i dane dziecka. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkie strony i uwierzytelnione przez notariusza;
 • Informacji kontaktowych: ważne jest, aby dostarczyć osobie podróżującej z dzieckiem wszystkie niezbędne informacje kontaktowe, takie jak numery telefonów, adres, adres e-mail i numery paszportów (jeśli jest to wymagane), a także uzyskać takie dane od drugiej strony, czyli — podróżującego, któremu powierzamy dziecko;
 • Medyczne upoważnienie: przydaje się ono w momencie, gdy dziecko wymaga regularnej opieki medycznej lub przyjmowania leków, lub na wypadek interwencji zdrowotnej; warto też dostarczyć osobie podróżującej instrukcje dotyczące opieki zdrowotnej, nazwy leków, dawkowania i informacje kontaktowe do lekarza.

Opieka nad dziećmi — jakie są rozwiązania?Opieka nad dziećmi — jakie są rozwiązania?Małgorzata Łaziuk

Wyżej wspomniane dokumenty zminimalizują ryzyko pojawienia się trudnych sytuacji podczas podróży dziecka bez rodziców. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zgodę, a także medyczne upoważnienie.

Porwanie rodzicielskie: co to?

Porwanie rodzicielskie odnosi się do sytuacji, w której jeden z rodziców bez zgody drugiego lub bez sądowego nakazu zabiera dzieci z ich zwykłego miejsca zamieszkania lub opieki. Jest to działanie nielegalne.

Motywacje takich działań mogą być różne. Czasami może być to przekonanie, że zabieranie dziecka jest w najlepszym interesie dla niego lub dla pociechy. Innym powodem, który popycha do wykonania takiego mogą być napięcia emocjonalne, nieporozumienia lub konflikty między rodzicami, a także chęć postawienia na swoim.

Porwanie rodzicielskie jest bardzo poważnym naruszeniem praw dziecka oraz praw rodziców, a także może być szkodliwe. Może wpływać na ich emocjonalne i psychologiczne samopoczucie, związki społeczne oraz stabilność życia. Dodatkowo, porwanie rodzicielskie jest często trudne do rozwiązania i może wymagać interwencji prawników, sądu lub innych organów ścigania.

Samotny rodzic — kto to?Samotny rodzic — kto to?Małgorzata Łaziuk

W przypadku porwania rodzicielskiego, rodzicowi, któremu dziecko zostało zabrane, przysługuje prawo do podjęcia działań prawnych w celu odzyskania dziecka. W zależności od kraju i jurysdykcji, procedury prawne i sankcje mogą się różnić. W niektórych przypadkach może być konieczne zwrócenie się do organów ścigania lub międzynarodowych organizacji zajmujących się sprawami porwań dzieci.

W Polsce porwanie rodzicielskie jest uznawane za przestępstwo i podlega karze. Zgodnie z polskim Kodeksem Karnym osoba, która bezprawnie zabiera dziecko bez zgody drugiego rodzica lub wbrew orzeczeniu sądu, może zostać skazana na karę pozbawienia wolności do lat 3.

Warto wspomnieć, że w przypadku porwań rodzicielskich o charakterze międzynarodowym, gdzie małoletni jest zabierany do innego kraju, mogą mieć zastosowanie przepisy prawa międzynarodowego, w tym Konwencji Haskiej z 1980 roku dotyczącej porwań międzynarodowych. Polska jest sygnatariuszem tej konwencji i podejmuje działania w celu zwrotu porwanych dzieci i egzekucji orzeczeń sądowych dotyczących opieki.

Poszkodowani powinni jak najszybciej zgłaszać sprawę odpowiednim organom ścigania. Kolejnym krokiem powinna być konsultacja z prawnikiem, który powinien udzielić niezbędnej pomocy prawnej i przekazać informacje dotyczące procesu sądowego. Każdy przypadek porwania rodzicielskiego może mieć swoje unikalne okoliczności, a konsekwencje prawne będą zależeć od decyzji sądu oraz szczegółów danej sytuacji.

Ważne jest, aby rodzice rozwiązywali swoje konflikty i problemy dotyczące opieki nad dziećmi w sposób legalny i zgodny z prawem, zawsze kierując się najlepszym interesem dziecka. Istnieją instytucje i organizacje, które mogą pomóc rodzicom w rozwiązaniu sporów i konfliktów rodzinnych, takie jak poradnie psychologiczne, mediatorzy, czy centra pomocy dla rodzin.

Ponadto zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub organem odpowiedzialnym za sprawy rodzicielskie w celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących wymagań prawnych i procedur związanych z podróżą dziecka z innym członkiem rodziny.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!