Polska w czołówce UE. Bezrobocie na stałym, niskim poziomie

Główny Urząd Statystyczny potwierdził szacunki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – stopa bezrobocia w Polsce we wrześniu 2023 roku wyniosła 5 proc. To kolejny miesiąc, w którym bezrobocie utrzymało się na stabilnym i niskim poziomie, jak podkreśla minister Marlena Maląg.

Polska w czołówce UE. Bezrobocie na stałym, niskim poziomie
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 27 października 2023

Stabilność na rynku pracy

Stabilność na rynku pracy jest jednym z kluczowych wskaźników zdrowia gospodarki każdego kraju. W Polsce, w ciągu ostatnich lat, obserwujemy pozytywne zmiany w tym zakresie, co potwierdzają najnowsze dane dotyczące stopy bezrobocia.

Aby zrozumieć znaczenie obecnej stopy bezrobocia, warto spojrzeć na kontekst historyczny. We wrześniu 2014 roku Polska borykała się z dwucyfrową stopą bezrobocia, która wynosiła aż 11,5 proc. Był to trudny czas dla wielu rodzin, które borykały się z problemami finansowymi i brakiem perspektyw zawodowych. W ciągu niespełna dekady sytuacja uległa znaczącej poprawie, co jest wynikiem wielu czynników, w tym reform gospodarczych, inwestycji zagranicznych oraz rozwoju sektora prywatnego.

Prawa pracowników tymczasowych — czy są wystarczająco chronieni?Prawa pracowników tymczasowych — czy są wystarczająco chronieni?Katarzyna Leszczak

Stabilność na rynku pracy nie jest efektem przypadku. Jest wynikiem skoordynowanych działań rządu, inwestycji w edukację i szkolenia zawodowe, a także elastyczności rynku pracy. Współpraca z sektorem prywatnym, inicjatywy wspierające przedsiębiorczość oraz programy reintegracji zawodowej dla osób długo pozostających bez pracy przyczyniły się do obniżenia stopy bezrobocia.

I choć obecna stopa bezrobocia jest jednym z najlepszych wyników w historii Polski, ważne jest, aby nie spoczywać na laurach. Wyzwaniem dla rządu i sektora prywatnego będzie utrzymanie tej stabilności. Inwestycje w nowe technologie, adaptacja do zmieniającego się rynku pracy oraz dbałość o rozwój kompetencji pracowników będą kluczowe dla utrzymania niskiej stopy bezrobocia w przyszłości.

Regionalne różnice w bezrobociu. Dlaczego nie wszędzie jest tak samo?

Wielkopolska, z bezrobociem na poziomie zaledwie 3 proc., jest jednym z najbardziej prosperujących regionów w Polsce. Dlaczego? Region ten od lat inwestuje w rozwój infrastruktury, edukacji oraz współpracy z przedsiębiorcami. Poznań, jako główne miasto Wielkopolski, przyciąga inwestorów z kraju i zagranicy, co przekłada się na liczne oferty pracy dla mieszkańców.

W wielu regionach Polski, w tym również w Wielkopolsce, prace sezonowe odgrywają ważną rolę. Chociaż sezon letni przynosi wzrost zatrudnienia, zwłaszcza w sektorach takich jak rolnictwo czy turystyka, końcówka roku często wiąże się z pewnym spadkiem. Minister Maląg zwraca uwagę na ten aspekt, podkreślając, że niewielki wzrost bezrobocia w kolejnych miesiącach jest naturalnym zjawiskiem.

Czego ma prawo oczekiwać pracodawca od pracownika?Czego ma prawo oczekiwać pracodawca od pracownika?Anna Pakaszewska-Cetera

Mimo pewnych różnic regionalnych, ogólna sytuacja na polskim rynku pracy jest pozytywna. Dane GUS potwierdzają, że kraj radzi sobie dobrze w zakresie zatrudnienia. Wspieranie inwestycji, rozwój sektora MŚP oraz programy szkoleniowe dla bezrobotnych przyczyniają się do tego sukcesu.

Polska w unijnej czołówce

Eurostat, jako główne źródło statystyk europejskich, dostarcza obiektywnych danych dotyczących sytuacji gospodarczej państw członkowskich. Według badań, w sierpniu 2023 roku bezrobocie w Polsce wyniosło 2,8 proc., co jest wynikiem lepszym niż rok wcześniej. W porównaniu z innymi krajami UE, Polska plasuje się na trzecim miejscu, ustępując jedynie Czechom i Malcie. Jest to znaczący sukces, biorąc pod uwagę, że średnia dla strefy euro wynosi 6,4 proc., a dla całej Unii Europejskiej – 5,9 proc.

Sukces Polski na tle innych państw UE można przypisać kilku kluczowym czynnikom. Po pierwsze, stabilna polityka gospodarcza i reformy rynku pracy przyczyniły się do wzrostu inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. Po drugie, programy szkoleniowe i edukacyjne, które przygotowują młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, odgrywają kluczową rolę w zmniejszaniu bezrobocia. Po trzecie, Polska korzysta z dostępu do jednolitego rynku europejskiego, co sprzyja ekspansji firm i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Jak dbać o zdrowie psychiczne w miejscu pracy?Jak dbać o zdrowie psychiczne w miejscu pracy?Katarzyna Leszczak

Mimo pozytywnych wyników, Polska stoi przed wyzwaniami związanymi z przyszłością rynku pracy. Zmieniający się krajobraz technologiczny, automatyzacja i cyfryzacja wymagają ciągłego dostosowywania się do nowych realiów. Aby utrzymać niską stopę bezrobocia i konkurencyjność na tle innych krajów UE, Polska musi inwestować w innowacje, edukację i rozwój kompetencji pracowników.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!