Rozwój usług społecznych. Co zmienia się od 1 listopada?

Od 1 listopada wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie pomocy społecznej. Nowelizacja ustawy wprowadza nowe formy usług społecznych, w tym usługi krótkoterminowe oraz zmiany w mieszkalnictwie treningowym. Jednak najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem są nowo wprowadzane usługi sąsiedzkie.

Rozwój usług społecznych. Co zmienia się od 1 listopada?
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 30 października 2023

Usługi sąsiedzkie. Nowa jakość wsparcia dla seniorów

Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla rosnącej populacji seniorów jest dziś jedną z ważniejszych tematów, bo społeczeństwo w Polsce starzeje się. W odpowiedzi na te potrzeby, wprowadzone będą nowe rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, w tym innowacyjne usługi sąsiedzkie.

Usługi sąsiedzkie mają na celu wsparcie seniorów w codziennych czynnościach, które mogą być dla nich wyzwaniem z powodu wieku lub ograniczeń zdrowotnych. Chodzi tu nie tylko o zakupy czy sprzątanie mieszkania, ale także o pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, towarzyszenie w spacerach czy wsparcie w przygotowywaniu posiłków. Dzięki temu seniorzy, którzy nie są jeszcze w stanie skorzystać z pełnej opieki, ale potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach, mogą polegać na pomocy sąsiadów.

22 miliony złotych wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych22 miliony złotych wsparcia dla przedsiębiorstw społecznychJakub Stasak

Gminy odgrywają tu kluczową rolę. Dzięki nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, gminy będą mogły otrzymać wsparcie finansowe na realizację tych usług. Planowane środki na ten cel wynoszą blisko 30 mln zł, co pozwoli na szerokie wdrożenie usług sąsiedzkich na terenie całego kraju. Minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg, podkreśliła, że gminy będą miały swobodę w decydowaniu, czy chcą zlecić realizację usług sąsiedzkich organizacjom społecznym czy też samodzielnie je organizować.

Usługi sąsiedzkie nie tylko pomogą seniorom w codziennym życiu, ale także zbudują silniejsze więzi społeczne. Współpraca sąsiadów w ramach tych usług może prowadzić do lepszego poznania się mieszkańców i wzmacniania poczucia wspólnoty w lokalnych społecznościach. Dla wielu seniorów, którzy często czują się izolowani, taka pomoc od sąsiadów może być nieocenionym wsparciem emocjonalnym.

Rozwój usług środowiskowych w pomocy społecznej

Usługi wsparcia krótkoterminowego to nowa forma wsparcia, która ma na celu zapewnienie tymczasowej opieki osobom, które potrzebują wsparcia na krótki okres czasu. Mogą to być osoby po hospitalizacji, które potrzebują wsparcia w procesie rekonwalescencji, lub osoby, które z różnych powodów tymczasowo nie mogą pozostać w swoim domu. Dzięki tym usługom, osoby te mogą liczyć na profesjonalną opiekę w domach pomocy społecznej na czas potrzebny do powrotu do pełnej samodzielności.

Deinstytucjonalizacja to proces, który ma na celu przeniesienie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia z dużych instytucji, takich jak domy pomocy społecznej, do mniejszych, bardziej zindywidualizowanych form wsparcia w środowisku lokalnym. Dzięki temu osoby te mogą liczyć na bardziej spersonalizowaną opiekę, dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Przyczyni się to także do lepszego integrowania osób potrzebujących wsparcia z lokalną społecznością.

Przemoc domowa — gdzie można zgłosić się po pomoc?Przemoc domowa — gdzie można zgłosić się po pomoc?Małgorzata Łaziuk

Zmiany w mieszkalnictwie treningowym i wspomaganym

Mieszkalnictwo treningowe i wspomagane stanowi ważny element systemu wsparcia dla osób, które z różnych powodów potrzebują pomocy w procesie adaptacji do samodzielnego życia. Celem wprowadzenia nowych przepisów w zakresie tych form mieszkalnictwa jest lepsze dostosowanie ich do potrzeb i oczekiwań beneficjentów.

Mieszkania treningowe to specjalnie przygotowane jednostki mieszkalne, w których osoby potrzebujące wsparcia mogą uczyć się samodzielnego życia pod okiem specjalistów. Mogą to być osoby z niepełnosprawnościami, osoby po długotrwałej hospitalizacji czy młodzież opuszczająca domy dziecka. W mieszkaniach treningowych uczą się one takich umiejętności jak gotowanie, sprzątanie, planowanie budżetu czy załatwianie spraw urzędowych. Dzięki temu, po pewnym czasie są w stanie przejść do pełnej samodzielności.

Mieszkania wspomagane to z kolei jednostki mieszkalne, w których osoby potrzebujące wsparcia mogą żyć samodzielnie, ale z pewnym stopniem wsparcia ze strony specjalistów. Mogą to być osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy czy osoby z problemami psychicznymi. W mieszkaniach wspomaganych mogą liczyć na pomoc w codziennych czynnościach, ale także na wsparcie psychologiczne czy terapeutyczne.

Przemoc małżeńska. Jaka kara? Jak się bronić?Przemoc małżeńska. Jaka kara? Jak się bronić?Monika Świetlińska

Nowe przepisy dają domom pomocy społecznej możliwość tworzenia mieszkań treningowych lub wspomaganych. To ważne rozwiązanie, które pozwala na lepsze dostosowanie oferty tych instytucji do potrzeb beneficjentów. Dzięki temu domy pomocy społecznej mogą oferować nie tylko tradycyjną opiekę, ale także wsparcie w procesie adaptacji do samodzielnego życia.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!