Prawo i obowiązek posiadania dowodu osobistego - czym się różnią?

Posiadanie polskiego obywatelstwa nieodłącznie związane jest z prawem bądź obowiązkiem posiadania ważnego dowodu osobistego. Kto musi, a kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie wspomnianego dokumentu? Wyjaśniamy.

Prawo i obowiązek posiadania dowodu osobistego - czym się różnią?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 6 maja 2024

Czym jest i do czego uprawnia dowód osobisty?

Dowód osobisty to dokument:

• stwierdzający tożsamość jego posiadacza,

• poświadczający polskie obywatelstwo,

• uprawniający do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Dokumenty wydawane od 4 marca 2019 roku posiadają zarówno warstwę graficzną, jak i elektroniczną (e-dowód).

Jakie prawa i obowiązki ma osoba pokrzywdzonaJakie prawa i obowiązki ma osoba pokrzywdzonaJakub Stasak

Dowód osobisty pozwala tym samym na:

• uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego,

• składanie elektronicznego podpisu osobistego,

• potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

Prawo a obowiązek posiadania dowodu osobistego

Najważniejsze kwestie związane wydawaniem oraz użytkowaniem dowodów osobistych określa ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku (z późniejszymi zmianami) o dowodach osobistych.

W myśl artykułu 5. niniejszego aktu prawnego, prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Przestępstwo a wykroczenie — czym się różnią?Przestępstwo a wykroczenie — czym się różnią?Jakub Stasak

Obowiązek posiadania dokumentu spoczywa natomiast na wszystkich pełnoletnich obywatelach kraju, którzy zamieszkują na jego terytorium.

Zamieszkałych poza granicami Polski pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej dotyczy zaś jedynie prawo (nie obowiązek) posiadania dowodu osobistego.

W przypadku utraty obywatelstwa polskiego posiadacz dokumentu niezwłoczne zwraca go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne: Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać tylko jeden ważny dowód osobisty.

Ważność dowodu osobistego to odpowiednio:

5 lat – jeśli wydany został osobie, która nie ukończyła 12. roku życia,

10 lat – jeśli wydany został osobie, która ukończyła 12. rok życia,

12 miesięcy – jeśli wydany został osobie, która ukończyła 12. rok życia, ale chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie od niej odcisków któregoś z palców.

Dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie przez organy gmin.

Nieważny dowód osobisty – jaka kara?

Zgodnie z artykułem 79. ustawy o dowodach osobistych, obowiązujące aktualnie przepisy prawa narusza każda osoba, która:

• uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,

• zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,

• nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego.

Czym jest szalbierstwo i jaka kara za nie grozi?Czym jest szalbierstwo i jaka kara za nie grozi?Jakub Stasak

Zachowania powyższe zagrożone są karą ograniczenia wolności lub grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!