Prekonsultacje zmian w ordynacji podatkowej

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prekonsultacje dotyczące modyfikacji w ordynacji podatkowej. Głównym celem tych wstępnych konsultacji jest osiągnięcie optymalnych rozwiązań podatkowych poprzez współpracę z zainteresowanymi stronami. Prace te będą kontynuowane do 31 sierpnia bieżącego roku.

Prekonsultacje zmian w ordynacji podatkowej
 • Anna Petynia-Kawa
 • /
 • 29 czerwca 2023

Planowane zmiany są dyskutowane z różnymi osobami

Zamierzamy spotkać się z przedstawicielami wielu środowisk, aby omawiać ich uwagi do tego projektu. Jak wskazują moje doświadczenia z 2022 roku z prac nad zmianami w PIT, CIT, pakiecie Slim VAT oraz korekt w KSeF, taki sposób konsultowania zmian w przepisach umożliwia wprowadzanie dobrze funkcjonujących rozwiązań. Zachęcam więc do zapoznania się z projektem, przesyłania uwag oraz zgłaszania chęci udziału w spotkaniach konsultacyjnych – powiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

Zaostrzenie kar za naruszenia skarbowe od 1 lipcaZaostrzenie kar za naruszenia skarbowe od 1 lipcaMonika Świetlińska

Planowane jest, że po zakończeniu obecnie prowadzonych prekonsultacji, projekt przepisów ordynacji podatkowej zostanie poddany konsultacjom publicznym przed przekazaniem do Sejmu. Ostateczna wersja projektu ustawy trafi do prac parlamentarnych w kolejnej kadencji Sejmu.

E-Fakturowanie. Nowe perspektywy dzięki Krajowemu Systemowi e-Faktur (KSeF)E-Fakturowanie. Nowe perspektywy dzięki Krajowemu Systemowi e-Faktur (KSeF)Monika Świetlińska

Projekt jest rozbudowany. Warto jest więc go przedyskutować możliwie dogłębnie – podkreśla minister Artur Soboń.

Jakie zmiany są dyskutowane? 

 • Umożliwienie załatwiania niektórych spraw podatkowych na wniosek podatnika w uproszczonym postępowaniu.
 • Możliwość umorzenia podatku przed terminem płatności, bez konieczności oczekiwania na powstanie zaległości podatkowej.
 • Rozszerzenie możliwości zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza najbliższej rodziny, do kwoty 5000 zł (obecnie do 1000 zł).
 • Zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy wynika ona z korekty deklaracji.
 • Uproszczenie procedury korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających.
 • Przeniesienie kompetencji przeprowadzania kontroli podatkowej z naczelnika urzędu skarbowego na organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających.
 • Wzmocnienie systemu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, m.in. przez rozszerzenie blokady na nowe kategorie rachunków.
 • Wprowadzenie nowych przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 • Precyzowanie przepisów dotyczących podatkowego następstwa prawnego w przypadku przejęcia lub przeniesienia przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji, o którym mowa w ustawie o BFG.
 • Wprowadzenie kaskadowej odpowiedzialności podatkowej członków zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej za zaległości tych spółek.
 • Możliwość dokonywania wymiaru zobowiązania podatkowego spółki kapitałowej, która została wykreślona z rejestru w trakcie postępowania podatkowego, w decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej członków zarządu za zaległości tych spółek.
 • Wprowadzenie terminu ważności interpretacji podatkowych.
 • Zmiany w opłacie za wydanie interpretacji, uwzględniające różnice w zależności od rodzaju i wielkości wnioskodawcy.
 • Precyzowanie sytuacji, w których indywidualne interpretacje podatkowe mogą być zastąpione objaśnieniami podatkowymi udostępnianymi publicznie.
 • Wprowadzenie obowiązku składania elektronicznego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji dla podmiotów profesjonalnych.
 • Mechanizm automatycznej waloryzacji opłaty za wydanie opinii zabezpieczającej.
 • Utworzenie nowej instytucji — wiążącej informacji klasyfikacyjnej.

Gdzie można zgłaszać uwagi do projektu zmian w ordynacji podatkowej? 

Wszyscy zainteresowani mogą przekazywać uwagi dotyczące wstępnego projektu zmian w przepisach. Pełne informacje na ten temat, włączając również zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Link do strony jest tutaj.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!