Zaostrzenie kar za naruszenia skarbowe od 1 lipca

Od 1 lipca tego roku karne konsekwencje za przestępstwa i wykroczenia skarbowe ulegną zaostrzeniu. Wysokość grzywien jest bezpośrednio związana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę obowiązującym w momencie popełnienia czynu.

Zaostrzenie kar za naruszenia skarbowe od 1 lipca
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 27 czerwca 2023

Od 1 lipca, minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 3 600 zł, co wpłynie na maksymalne kwoty grzywien: za wykroczenie skarbowe do 72 000 zł, a za przestępstwo skarbowe — aż do niemal 35 mln zł.

Jak określa się rodzaj czynu skarbowego?

Klasyfikacja czynu jako wykroczenia czy przestępstwa skarbowego zależy od kwoty niezapłaconych lub zagrożonych należności publicznych. Granicę wyznacza pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli kwota jest niższa lub równa tej granicy, mówimy o wykroczeniu, natomiast gdy jest wyższa — o przestępstwie skarbowym.

Jak skorzystać z dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej?Jak skorzystać z dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej?Anna Petynia-Kawa

Przed zmianą, próg wynosił 17 450 zł. Od 1 lipca 2023 roku, będzie to 18 000 zł.

Kalkulacja grzywny za przestępstwo skarbowe

Grzywny za przestępstwa skarbowe są wymierzane w tzw. stawkach dziennych, które są zależne od minimalnego wynagrodzenia. Stawka dzienna nie może być niższa niż 1/30, ani wyższa niż 400-krotność minimalnego wynagrodzenia (zgodnie z art. 23 § 3 Kodeksu karnego skarbowego).

Od 1 lipca 2023, stawka dzienna wyniesie od 120 zł do 48 000 zł. Liczba stawek dziennych za przestępstwo skarbowe może wynosić od 10 do 720, w zależności od rodzaju przestępstwa.

Kalkulacja grzywny za wykroczenie skarbowe

W przeciwnym przypadku, gdy mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym, grzywna jest określana kwotowo. Może być nałożona przez sąd lub, w określonych przypadkach, przez upoważnionego urzędnika skarbowego w postępowaniu mandatowym. Maksymalna grzywna nałożona w trybie mandatowym za wykroczenie popełnione od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku wyniesie 18 000 zł.

Gdzie i jak zgłosić wznowienie działalności gospodarczej?Gdzie i jak zgłosić wznowienie działalności gospodarczej?Anna Petynia-Kawa

Sąd może orzec grzywnę w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że w przypadku wykroczeń skarbowych popełnionych w drugiej połowie 2023 roku, grzywna może wynosić od 360 zł do 72 000 zł.

Procedura mandatowa

Postępowanie mandatowe jest procedurą uproszczoną i stosuje się je w sytuacjach, gdy tożsamość sprawcy i okoliczności czynu są jednoznaczne, a także nie ma potrzeby wymierzania surowszej kary niż grzywna do 5-krotności minimalnego wynagrodzenia. Ważne jest także, aby sprawca wykroczenia wyraził zgodę na przyjęcie mandatu karnego od urzędnika skarbowego. W przypadku odmowy, sprawa zostaje przekazana do sądu.

Wyjątki od procedury mandatowej

Istnieją jednak wyjątki, w których postępowanie mandatowe nie jest stosowane, zgodnie z art. 137 § 2 Kodeksu karnego skarbowego.

Dotyczy to sytuacji, gdy w wyniku wykroczenia nastąpiło uszczuplenie należności publicznych (chyba że do momentu przyjęcia mandatu cała kwota została uregulowana), gdy należy orzec przepadek przedmiotów, lub gdy zachodzi zbieg przepisów i czyn sprawcy spełnia także znamiona przestępstwa skarbowego.

Większa "minimalna" w 2024 roku. Jest decyzja rząduWiększa "minimalna" w 2024 roku. Jest decyzja rząduJoanna Gościńska

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie na wymiar grzywien za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Warto być świadomym tych zmian i ich konsekwencji, aby uniknąć potencjalnych problemów z prawem skarbowym.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!