Większa minimalna w 2024 roku. Jest decyzja rządu

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Większa minimalna w 2024 roku. Jest decyzja rządu
 • Joanna Gościńska
 • /
 • 23 czerwca 2023

Podstawy wzrostu minimalnego wynagrodzenia

W 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Rząd proponuje, aby od 1 stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł. W 2024 r. wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł. Do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym. 

Płaca minimalna w 2023 r. Jaka stawka?Płaca minimalna w 2023 r. Jaka stawka?Monika Świetlińska

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę gwarantuje coroczny wzrost przeciętnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale tego roku, gwarancja ta jest zwiększana dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB.

Ponieważ wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – 3600 zł, jest wyższa niż połowa przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2023 r., przy obliczaniu minimum płacowego w 2024 r. nie uwzględnia się 2/3 PKB.

Płaca minimalna 2023. Aż dwie duże podwyżki w ciagu roku!Płaca minimalna 2023. Aż dwie duże podwyżki w ciagu roku!Martyna Kowalska

W przypadku, gdy w roku poprzednim rzeczywisty wzrost cen różnił się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego — zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym  a prognozowanym wzrostem cen w roku poprzednim.

 • Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 r., tj. 4242 zł, oznacza wzrost o 752 zł w stosunku do kwoty obowiązującej 1 stycznia 2023 r. (3490 zł), czyli o 21,5%.

 • Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2024 r. do 4300 oznacza wzrost o  700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r. (3600 zł), czyli o 19,4%.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych

 • Proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2024 r., tj. 27,70, oznacza wzrost o  4,9 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 r., czyli o 21,5%.

 • Podwyższenie minimalnej stawki godzinowej od 1 lipca 2024 r. do 28,10 oznacza wzrost o  4,6 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 r., czyli o 19,5%.

 • Rząd konsekwentnie poprawia sytuację pracowników, którzy dostają najniższe wynagrodzenie. Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w porównaniu do 2015 r. o 2550 zł, czyli o 146%.

Zgodnie z szacunkiem liczba osób objętych podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę  wyniesie 3,6 mln.

Sytuacja na rynku pracy oraz poziom przeciętnego wynagrodzenia

 • Pomimo trudnej sytuacji związanej ze skutkami pandemii, szantażem energetycznym Gazpromu oraz agresją Rosji na Ukrainę, sytuacja na rynku pracy jest dobra. Według wstępnych szacunków MRiPS w końcu maja 2023 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 803,6 tys. osób bezrobotnych, tj. o 46,6 tys. (o 5,5%) mniej r/r. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 18,3 tys. osób (tj. o 2,2%). Po raz ostatni niższy poziom bezrobocia w końcu maja zanotowano w 1990 r.

 • Również dane GUS z sondażowego Badania Ekonomicznej Aktywności Ludności (BAEL) potwierdzają spadek liczby bezrobotnych – do poziomu 505 tys. osób w I kwartale br. (o 5,8% mniej niż rok wcześniej).

 • Stopa bezrobocia pozostaje w Polsce na jednym z najniższych poziomów wśród państw UE. Według Eurostatu w kwietniu zharmonizowana stopa bezrobocia (na podstawie BAEL) wyniosła dla Polski 2,7%, co daje nam 1. miejsce w UE razem z Czechami.

 • Rośnie także aktywność zawodowa Polaków – przede wszystkim dzięki zwiększającej się liczbie pracujących. W I kw. 2023 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15‑89 lat wyniosła 17,4 mln, z tego 16,9 mln stanowili pracujący (wzrost o 0,8% r/r).

 • Wzrostowi zatrudnienia towarzyszy także wzrost wynagrodzeń. Zgodnie z danymi GUS, przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2023 r. wyniosło 7124 zł i było wyższe o 14,2% w stosunku do I kw. 2022 r.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!