Ubezpieczenia eksportowe dla firm. Co to jest?

Projekt nowelizacji ustawy, który został dzisiaj przyjęty przez rząd, przewiduje rozszerzenie zakresu ubezpieczeń eksportowych, co umożliwi większej liczbie podmiotów skorzystanie z ubezpieczeń gwarantowanych.

Ubezpieczenia eksportowe dla firm. Co to jest?
  • Anna Petynia-Kawa
  • /
  • 27 czerwca 2023

Co ma się zmienić w ubezpieczeniach eksportowych? 

Dotyczy to zmian w ustawie o ubezpieczeniach eksportowych, które są gwarantowane przez Skarb Państwa, oraz pewnych innych ustaw, a także uchylenia ustawy dotyczącej dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Przepisy zostały zaakceptowane przez Radę Ministrów na spotkaniu z dnia 20 czerwca 2023 roku.

Nowe obowiązki dla firm transportowych. Więcej biurokracjiNowe obowiązki dla firm transportowych. Więcej biurokracjiMartyna Kowalska

- Przepisy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach, nie zapewniają w pełni narzędzi pozwalających z pomocą Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, na możliwie jak najszybsze reagowanie na ewentualne globalne wydarzenia. Z uwagi na dynamiczną sytuację gospodarczą na świecie, konieczne jest stworzenie elastycznego mechanizmu, który da możliwość kierowania pomocy odpowiedniej do pojawiających się potrzeb. Doprecyzowanie, uzupełnienie przepisów umożliwi Korporacji szybkie reagowanie i tworzenie instrumentów finansowych dla polskich firm – mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

- Dlatego zostanie rozszerzony katalog oferowanych przez KUKE ubezpieczeń, jak również katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z tego rodzaju ubezpieczeń – o oddziały przedsiębiorców zagranicznych oraz podmioty dokonujące inwestycji w Polsce służące transformacji energetycznej kraju – wskazuje wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

Dlaczego to zmiany korzystne dla przedsiębiorców? 

Dzięki wprowadzonym zmianom, KUKE będzie oferować szerszy wybór ubezpieczeń, umożliwiając większej liczbie instytucji skorzystanie z ubezpieczeń gwarantowanych.

Nowelizacja przewiduje możliwość reasekuracji przez KUKE ubezpieczeń dotyczących różnych rodzajów szkód, takich jak szkody w transporcie morskim i śródlądowym, w tym casco i OC, oraz szkody wynikłe z gradobicia, mrozu i innych przyczyn, niezwiązanych z transportem. Nowe przepisy będą obowiązywać w sytuacjach nadzwyczajnych.

Rośnie zadłużenie firm transportowychRośnie zadłużenie firm transportowychMichał Górecki

Nowe przepisy będą również chronić polskich eksporterów w zakresie zakupu towarów, poprzez dodanie ubezpieczenia zwrotu zaliczki na import, jeśli eksporter posiada otwarty przez KUKE limit kredytowy w polisie obrotowej na zagranicznych odbiorców. To ubezpieczenie kredytu kupieckiego w eksporcie.

Wprowadzenie tych zmian przyczyni się do zwiększenia obrotów handlowych polskich przedsiębiorców, umożliwiając im rozwój i większe możliwości współpracy z zagranicznymi firmami. Dzięki temu polscy eksporterzy będą mogli zakupić niezbędne towary i podzespoły, które są trudno dostępne lub ograniczone na polskim rynku, co przyczyni się do uniknięcia zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Co to jest ubezpieczenie eksportowe? 

Ubezpieczenie eksportowe to rodzaj ubezpieczenia, którego celem jest zabezpieczenie przed ryzykami związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej. Chroni ono eksporterów przed szkodami finansowymi wynikającymi z niewypłacalności lub nieterminowego płacenia przez zagranicznych nabywców, ryzykiem politycznym, takim jak zmiany w prawie, konflikty zbrojne czy nacjonalizacja, oraz ryzykiem transportowym, jak uszkodzenia lub zagubienie towarów podczas przewozu.

Drogi w Unii Europejskiej zamykają się dla przewoźników z Rosji i Białorusi. Kiedy?Drogi w Unii Europejskiej zamykają się dla przewoźników z Rosji i Białorusi. Kiedy?Monika Świetlińska

Ubezpieczenie eksportowe umożliwia eksporterom pewność płatności za dostarczone towary lub usługi, co zwiększa ich zaufanie do międzynarodowych transakcji handlowych. Ubezpieczyciel, najczęściej państwowy lub prywatny towarzystwo ubezpieczeniowe, podejmuje się pokrycia ewentualnych strat finansowych wynikających z ryzyk związanych z eksportem.

Dzięki ubezpieczeniu eksportowemu przedsiębiorcy mogą zwiększyć swoje możliwości ekspansji na rynki zagraniczne, minimalizując ryzyko nieotrzymania płatności lub innych negatywnych skutków związanych z eksportem. Ubezpieczenie eksportowe stanowi ważne narzędzie wspierające rozwój handlu międzynarodowego i wzmacniające pozycję eksporterów na arenie globalnej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!