Reklamacja usługi dentystycznej. Co zrobić gdy np. wypadnie plomba?

Usługi w prywatnym gabinecie stomatologicznym są drogie. Co zrobić, gdy nie jesteśmy z takiej usługi zadowoleni?

Reklamacja usługi dentystycznej. Co zrobić gdy np. wypadnie plomba?
  • Iga Gradzka
  • /
  • 14 maja 2019

Reklamacja usługi dentystycznej

W chwili podjęcia decyzji na skorzystanie z odpłatnej usługi dentystycznej, zawiera się z dentystą umowę cywilnoprawną, która co prawda rzadko ma formę pisemną, ale jednak nadal jest wiążąca. Zgodnie z nią dentysta ma w odpowiedni sposób wykonać daną usługę, natomiast obowiązkiem pacjenta jest zapłacenie za nią. W jakich sytuacjach przysługuje jednak prawo do reklamacji?

Czytaj również:

Skarga na przychodnię lub szpital. Jak ją złożyć?

Powody reklamacji

Ceny usług dentystycznych wykonywanych prywatnie są naprawdę wysokie. Dlatego nie ma niczego dziwnego w tym, że jeżeli na przykład w krótkim czasie po wizycie u specjalisty plomba wypadnie, można dochodzić swoich roszczeń.

Jeżeli od chwili wykonania danej usługi nie minął jeszcze rok, pacjent ma prawo złożyć reklamację. Wówczas dentysta ma obowiązek bezpłatnie wykonać poprawkę, np. ponownie założyć plomby. W przypadku, kiedy lekarz odmówi takiego działania albo np. wyznaczy odległy termin wykonania usługi, możesz domagać się zwrotu pieniędzy. Tego typu działanie można podjąć, jeżeli wady wykonanej usługi są istotne. Jeżeli tak nie jest, wówczas roszczenia konsumenta sprowadzać się mogą do obniżenia ceny za wykonane dzieło.

Czytaj również:

Wszystko o zwolnieniach lekarskich 2019

Inna jest sytuacja, w której wykonane dzieło nie jest spójne z zamówieniem. Na przykład proteza dentystyczna ma odmienny kolor od ustalonego. Wówczas można zażądać naprawy przedmiotu albo jego wymiany. Te prawa wynikają bezpośrednio z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Obie strony pomiędzy sobą ustalają termin, w jakim żądania reklamacyjne mają zostać spełnione. W przypadku braku możliwości porozumienia, dobrym wyborem jest złożenie reklamacji na piśmie i wysłanie jej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru albo dostarczenie jej do dentysty i zachowanie w dwóch egzemplarzach.

Możliwe żądania reklamacyjne

Gdy w ciągu 14 dni nie pojawi się żadne ustosunkowanie do żądań pacjenta, taka reklamacja uznawana jest za uzasadnioną. Zwrot kwoty poniesionej za usługę należy się dopiero wówczas, kiedy naprawa albo wymiana wadliwej rzeczy nie jest możliwa. Dotyczy to również sytuacji, w której takie działanie narażałoby konsumenta na znaczne niedogodności.

Czytaj również:

Jak wyjechać do sanatorium?

Gwarancja 

Usługi dentystyczne są objęte gwarancją jedynie wówczas, jeżeli dentysta lub na przykład protetyk udzieli jej w umowie. Zazwyczaj dotyczy to bardziej kosztownych zabiegów stomatologicznych, takich jak wstawienie implantu. Taka gwarancja jest dobrowolna, co oznacza, że dentysta może w dowolny sposób kształtować dodatkowe zalecenia i warunki wpływające na jej ważność. Do takich zaleceń należy przestrzeganie terminów wizyt kontrolnych.

Równocześnie należy pamiętać, że swojej gwarancji na produkt udzielić może także jego producent, np. wytwórca implantu. W takim przypadku stomatolog udziela gwarancji wyłącznie na swoją pracę. Udzielenie gwarancji przez lekarza nie oznacza więc, że niezadowolony pacjent nie ma możliwości reklamowania implantu na mocy przepisów o rękojmi. Dlatego należy przemyśleć, skorzystanie z których uprawnień przynosi więcej korzyści.

Błędy w sztuce medycznej

Lekarz dentysta ponosi również odpowiedzialność za błędy w sztuce medycznej. Zgodnie z ustawą dentysta ma obowiązek wykonywać swój zawód w zgodzie z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz etyką zawodową. Jednocześnie brakuje jednoznacznej definicji błędu w sztuce medycznej. Za taki błąd uznaje się sposób działania niezgodny z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej. Odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej wypłaca ubezpieczyciel lekarza lub przychodni, w której do tego doszło. Wszelkie spory w tym zakresie rozpatrują sądy oraz wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Czytaj również:

6 najbardziej szkodliwych sztucznych barwników dodawanych do żywności

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!