RPO o senackim projekcie w sprawie finansowania in vitro

Według przygotowanego przez Senat projektu procedura in vitro ma być finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa na poziomie nie niższym niż 500 mln zł rocznie. Projekt ten nie przewiduje jednak opiniowania programu przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o wyjaśnienie przyczyn takiej decyzji apeluje Rzecznik Praw Obywatelskich.

RPO o senackim projekcie w sprawie finansowania in vitro
  • Jakub Stasak
  • /
  • 23 sierpnia 2023

Miliony na in vitro

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek przekazał marszałkowi senatu Tomaszowi Grodzkiemu opinię dotyczącą senackiego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Sednem planowanych zmian jest dodanie fragmentu mówiącego o tym, że minister właściwy do spraw zdrowia opracowuje, wdraża, realizuje i finansuje program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmujący procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodkach medycznie wspomaganej prokreacji w rozumieniu ustawy z 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.

Legalna marihuana medyczna, a działania Policji — Komenda Główna odpowiada RPOLegalna marihuana medyczna, a działania Policji — Komenda Główna odpowiada RPOJakub Stasak

Programów powyższych nie obejmą jednak standardowe przepisy regulujące tryb opracowywania i opiniowania programów polityki zdrowotnej.

Nie mniej niż 500 mln zł rocznie z budżetu ministra zdrowia – taki właśnie poziom finansowania projektu ze środków publicznych zakłada nowelizacja, według której minister byłby także zobowiązany do składania Sejmowi corocznych sprawozdań z wykonania programu.

Niepłodność, a konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje niepłodność jako chorobę cywilizacyjną.

Tylko w Polsce dotkniętych nią może być około trzech milionów osób.

Brak ułatwień w powrocie do pracy po porodzie — RPO występuje do ministerstwaBrak ułatwień w powrocie do pracy po porodzie — RPO występuje do ministerstwaJakub Stasak

Zgodnie z artykułem 68. Konstytucji:

„Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”.

Metoda in vitro jest niezwykle kosztowna, a co za tym idzie dostępna jedynie dla wąskiego grona osób zamożnych.

Nierówności te są obecnie w pewnym stopniu niwelowane dzięki programom polityki zdrowotnej, realizowanym przez część jednostek samorządu terytorialnego.

Zastrzeżenia Rzecznika

Wspomniane samorządowe programy polityki zdrowotnej podlegają opiniowaniu przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, czego nie przewiduje analizowany projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich projektodawca w żaden sposób nie uzasadnił przyczyny odstąpienia od stosowania tej reguły.

Marcin Wiącek podkreśla wagę powyższej procedury przy weryfikacji poszczególnych programów m.in. pod względem ich skuteczności, bezpieczeństwa i efektywności.

Odmowa transportu sanitarnego po zakończonej hospitalizacji — RPP reagujeOdmowa transportu sanitarnego po zakończonej hospitalizacji — RPP reagujeJakub Stasak

Rzecznik apeluje więc o to, aby, jeśli istnieją racje przemawiające za odstąpieniem od opiniowania, znalazły się one w uzasadnieniu projektu.

W ocenie RPO bowiem „sam fakt, że program ten miałby nie mieć charakteru fakultatywnego, nie jest wystarczającym argumentem za całkowitym odstąpieniem od ogólnych zasad opracowywania i opiniowania programów polityki zdrowotnej”.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!