Legalna marihuana medyczna, a działania Policji - Komenda Główna odpowiada RPO

Polskie prawo zabrania uprawy konopi indyjskich i dzikich, jedynym wyjątkiem od powyższego zakazu jest zaś produkowanie, posiadanie i zażywanie środków leczniczych na bazie tych roślin. Zdaniem wnioskodawcy, który wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich, pacjenci ze wspomnianej grupy nierzadko są bezpodstawnie zatrzymywani i z góry traktowani jako podejrzani, choć zawsze muszą mieć przy sobie zaświadczenia o leczeniu, kopie recept czy imiennych faktur na zakup. O szczegółowe wyjaśnienia w sprawie RPO poprosił Komendanta Głównego Policji.

Legalna marihuana medyczna, a działania Policji - Komenda Główna odpowiada RPO
  • Jakub Stasak
  • /
  • 25 lipca 2023

Medyczna marihuana, a polski Kodeks karny

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii weszła w życie czwartego października 2005 roku.

Artykuł 45 ust. 4. niniejszego aktu prawnego zabrania uprawy konopi innych niż włókniste.

Gdzie można zrealizować receptę na medyczną marihuanę?Gdzie można zrealizować receptę na medyczną marihuanę?Rafał Stępniewski

Istotne modyfikacje w dokumencie wprowadzono nowelizacją z 7 lipca 2017 roku, mowa o dodaniu artykułu 33a stanowiącego, że:

„Ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste […] mogą stanowić surowiec farmaceutyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne, przeznaczony do sporządzania leków recepturowych […] po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”.

Prośba do Rzecznika Praw Obywatelskich

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła w ostatnim czasie prośba o podjęcie działań, mających na celu popularyzację tej wiedzy wśród przedstawicieli szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości.

Zdaniem wnioskodawcy:

"Pacjenci leczeni preparatami na bazie wspomnianego surowca nie mogą być apriorycznie traktowani jako podejrzani, zatrzymywani, nie może być zatrzymywana bez wydania kopii — ich dokumentacja medyczna, recepty na leki, zaświadczenia o leczeniu i faktury imienne za zakup leków, nie może być przeszukiwane ich miejsce pobytu czy pojazdy, z których korzystają — sam bowiem fakt leczenia taką, a nie inną substancją — nie stanowi bowiem przesłanki określonej art. 217, 219, 221, 223 i 244 k.p.k., ani nie uzasadnia godzących w prawa człowieka działań funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości".

Nie można pobierać opłat od pacjentów za zakwaterowanie i wyżywienieNie można pobierać opłat od pacjentów za zakwaterowanie i wyżywienieMonika Świetlińska

Analizowany wniosek zawiera ponadto apel o:

"zajęcie publicznego stanowiska w sprawie wymogów stawianych pacjentom leczonym lekami na bazie medycznej marihuany odnośnie do stałego posiadania przy sobie dokumentów: zaświadczenia o leczeniu określonymi preparatami, kopii recept, kopii faktur imiennych na zakup leków — jako łamiących zasadę równego traktowania obywateli".

Ustosunkowując się do prośby, RPO zwraca uwagę na pełną legalność stałego posiadania oraz leczenia się środkami wyprodukowanymi na bazie konopi siewnych, jeśli suma zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,3% w przeliczeniu na suchą masę.

Rzecznik podkreśla jednocześnie, że wskazany przez wnioskodawcę artykuł 33a zezwala na wykorzystanie jako surowca farmaceutycznego jedynie konopi dopuszczonych do obrotu na mocy specjalnego pozwolenia.

Jest to dokument (w formie decyzji administracyjnej) wydawany przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na okres pięciu lat.

Odmowa transportu sanitarnego po zakończonej hospitalizacji — RPP reagujeOdmowa transportu sanitarnego po zakończonej hospitalizacji — RPP reagujeJakub Stasak

Samo więc oczekiwane przez autora wniosku "uświadomienie" organów ścigania o treści artykułu 33a, nie może być równoznaczne z odstąpieniem od dalszych czynności służbowych w przypadku ujawnienia danej substancji u konkretnej osoby.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk poprosił Komendę Główną Policji o zajęcie stanowiska w sprawie.

Komenda Główna Policji odpowiada

W sygnowanej podpisem zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Romana Kustera odpowiedzi czytamy:

„W ramach obowiązujących przepisów prawa fakt stosowania określonej procedury medycznej, zgodnie z zaleceniami lekarza, nie stanowi podstawy podjęcia przez Policję czynności wobec osoby, która daną procedurę (leczenie) stosuje. Powodem podjęcia czynności przez funkcjonariuszy Policji jest bowiem określona podstawa faktyczna i prawna. Zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego, w tym zatrzymanie rzeczy, przeszukanie, zatrzymanie osoby możliwe jest dopiero wówczas, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie popełnienia przestępstwa”.

Fikcyjne dane ojca dziecka w akcie urodzenia. RPO wnioskuje o zmianę przepisówFikcyjne dane ojca dziecka w akcie urodzenia. RPO wnioskuje o zmianę przepisówJakub Stasak

Nadinspektor Kuster zaznacza ponadto, że samo złożenie przez posiadacza suszu roślinnego deklaracji o jego przeznaczeniu medycznym, nie rozwiewa ostatecznie wszystkich wątpliwości co do pochodzenia specyfiku, gdyż:

„W praktyce coraz bardziej powszechne jest wykorzystywanie faktu dostępności na rynku leków w formie suszu konopi innych niż włókniste do próby uniknięcia odpowiedzialności karnej przez osoby uzyskujące ziele konopi innych niż włókniste z nielegalnych źródeł. Do przejawów takich działań zaliczyć można przypadki ponownego wykorzystania, udostępniania lub sprzedaży opakowań po lekach recepturowych na bazie konopi innych niż włókniste, a także składanie niezgodnych z prawdą oświadczeń o uzyskaniu z apteki suszu roślinnego, pochodzącego w rzeczywistości z nielegalnej dystrybucji”.

Odnosząc się zaś do zarzutu, mówiącego o niewydawaniu przez mundurowych kopii zatrzymanej dokumentacji medycznej i recept, zauważa:

„Przepisy Kodeksu postępowania karnego nie nakładają na Policję obowiązku wydania osobie kserokopii zatrzymanych lub odebranych w toku przeszukania dokumentów, a jedynie obowiązek sporządzenia kopii spisu i opisu rzeczy zabranych lub oddanych na przechowanie, a także wręczenia natychmiast osobom zainteresowanym pokwitowania stwierdzającego, jakie przedmioty i przez kogo zostały zatrzymane”.

RPO o nowelizacji ustawy do spraw badania wpływów RosjiRPO o nowelizacji ustawy do spraw badania wpływów RosjiJakub Stasak

Kwestię stawianego pacjentom wymogu stałego posiadania przy sobie określonych dokumentów, poświadczających konieczność wykorzystania w ich terapii medycznej marihuany, odpowiedź KGP sytuuje zaś poza kompetencjami Policji. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!