Rząd przyjął „Krajowy program przeciwdziałania ubóstwu”. Co to za dokument?

Ubóstwo oraz wykluczenie społeczne są nadal poważnym problemem, który często generuje kolejne. Rządy na przestrzeni lat w różny sposób podchodziły do tego zagadnienia. Co zawiera przyjęty przez radę ministrów aktualny program przeciwdziałania ubóstwu?

Rząd przyjął „Krajowy program przeciwdziałania ubóstwu”. Co to za dokument?
  • Martyna Kowalska
  • /
  • 15 września 2021

Jak rząd chce walczyć z ubóstwem?

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030” - Taką nazwę nosi dokument przyjęty właśnie przez radę ministrów. Jaką strategię w tej dziedzinie przyjmuje rząd? 

Jak informuje resort rodziny, przyjęty program zawiera ramy strategiczne na kolejne lata dla działań, których celem jest ograniczanie ubóstwa, rozwijanie usług społecznych, a także szeroko rozumiana integracja społeczna. „Głównym celem przyjętej polityki publicznej w perspektywie do roku 2030 jest  redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne” – napisano w komunikacie resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. 

Rośnie zapotrzebowanie seniorów na usługi telekomunikacyjneRośnie zapotrzebowanie seniorów na usługi telekomunikacyjneMichał Górecki

Priorytety walki z ubóstwem

Działania zmierzające do realizacji tego programu powinny opierać się, w opinii rządu, na kilku obszarach. Pierwszy z nich dotyczy walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Po drugie, zaakcentowano potrzebę walki z bezdomnością oraz rozwijanie usług społecznych dedykowanych osobom niepełnosprawnym, starszym oraz innym, które potrzebują pomocy w codziennych sprawach.

Rząd podtrzymuje także dalsze wspieranie osób i rodzin, nie tylko przez wsparcie instytucji pomocy społecznej, ale także działalność PES, czyli podmiotów ekonomii społecznej. 

Walka z ubóstwem i wykluczeniem a integracja cudzoziemców

W dokumencie znalazł się także obszar wspierania integracji cudzoziemców poprzez rozwój usług społecznych dla migrantów oraz ich integracji na rynku pracy”.

Komu potrzebna strategia do walki z ubóstwem

Przy okazji powstawania kolejnych dokumentów, programów, strategii, zawsze pojawia się pytanie o efektywność tego typu działań. Rząd przekonuje, że aby skutecznie poprawiać sytuację w określonych obszarach, konieczne jest ustanowienie ram strategicznych, zarówno dla działań o charakterze ogólnopolskim jak i lokalnym.

Dzięki takiemu zabiegowi wiele działań związanych ze zjawiskiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego można będziefinansować zarówno z pieniędzy krajowych, jak również funduszy europejskich zaplanowanych na lata 2021-2027. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!