Strefy Czystego Transportu - czym są i co oznaczają dla kierowców?

Kto będzie mógł wjechać do strefy czystego transportu? Ile wyniesie opłata za wjazd do strefy?

Strefy Czystego Transportu - czym są i co oznaczają dla kierowców?
  • Jan Wróblewski
  • /
  • 19 lutego 2021

Czym są Strefy Czystego Transportu?

Pojęcie strefy czystego transportu zostało uregulowane w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przewiduje ona utworzenie obszarów, w których mogą poruszać się wyłącznie pojazdy przyjazne środowisku.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o elektromobilności: 

"W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko w związku z emisją zanieczyszczeń z transportu w gminie liczącej powyżej 100 000 mieszkańców dla terenu śródmiejskiej zabudowy lub jej części, stanowiącej zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze śródmieścia, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, można ustanowić na obszarze obejmującym drogi, których zarządcą jest gmina, strefę czystego transportu, do której ogranicza się wjazd pojazdów innych niż:

  • elektryczne;

  • napędzane wodorem;

  • napędzane gazem ziemnym”.

Jakie zmiany?

Z najnowszej wersji ustawy o elektromobilności wynika, że przymus tworzenia Stref Czystego Transportu w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców zostanie zniesiony. Wprowadzenie stref będzie obowiązkowe dopiero w sytuacji, gdy Główny Inspektor Ochrony Środowiska stwierdzi przekroczenie dopuszczalnego poziomu średniorocznego stężenia poziomu zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu NO2. 

W przypadku przekroczenia wspomnianego poziomu średniorocznego, włodarze danej gminy będą zobowiązani, by w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania informacji stworzyć strefę czystego transportu.

Obowiązek stworzenia stref czystego transportu będzie dotyczył jedynie miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Ma to związek z danymi, z których wynika, że w miastach tej wielkości średnioroczny poziom zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu NO2 jest notorycznie przekraczany. W przypadku gmin organy otrzymają możliwość nadania indywidualnych wyłączeń związanych z ruchem pojazdów.

Jakie normy trzeba będzie spełnić chcąc wjechać do SCT?

Zgodnie z rządową tabelą norm emisyjnych, wjazd do stref od I do IV ma być uwarunkowany spełnianiem normy emisji spalin. W przypadku strefy V nie mogą do niej wjeżdżać żadne pojazdy spalinowe. Zielone światło mają za to auta elektryczne, z ogniwami paliwowymi np. wodorowe i autobusy zeroemisyjne.

Minimalna norma emisyjna, jaką muszą spełniać pojazdy poruszające się po strefie:

Klasa strefy

Pojazdy dwukołowe, trójkołowe i niektóre czterokołowe (kat. L)

Pojazdy z silnikiem o zapłonie iskrowym, w tym zasilane LPG i CNG (kat. M1, M2, N1) 

Pojazdy z silnikiem Diesla (kat. M1, M2, N1) 

Ciężarowe (DMC>3,5t) oraz autobusy z silnikiem Diesla (kat. M3, N2, N3)

Ciężarowe (DMC>3,5t) oraz autobusy CNG (kat. M3, N2, N3)

Elektryczne, wodorowe autobusy zeroemisyjne

I (czerwona)

Euro 1 (wyprodukowane po 17 czerwca 1999)

Euro 2 (po 1 stycznia 1997)

Euro 4 (po 1 stycznia 2006)

Euro 4 (po 1 października 2005)

Euro 3

Bez ograniczeń

II (pomarańczowa)

Euro 2 (po 1 kwietnia 2004)

Euro 3 (po 1 stycznia 2001)

Euro 5 (po 1 stycznia 2011)

Euro 5 (po 1 października 2008)

Euro 4 (po 1 października 2005)

Bez ograniczeń

III (żółta)

Euro 3 (po 1 stycznia 2006)

Euro 4 (po 1 stycznia 2006)

Euro 6 (po 1 stycznia 2014) 

Euro 6 (po 1 października 2013)

Euro 5 (po 1 października 2008)

Bez ograniczeń

IV (niebieska)

Euro 4 (po 1 stycznia 2016)

Euro 5 (po 1 stycznia 2011)

Zakaz wjazdu

Zakaz wjazdu

Euro 6 (po 1 października 2013)

Bez ograniczeń

V (zielona)

Zakaz wjazdu

Zakaz wjazdu

Zakaz wjazdu

Zakaz wjazdu

Zakaz wjazdu

Bez ograniczeń

Jakie oznaczenia dla samochodów spełniających normy?

Samochody z prawem wjazdu, zostaną oznaczone specjalną nalepką, która będzie się znajdować na przedniej szybie. Koszt naklejki wyniesie maksymalnie 5 zł, a uzyskane w ten sposób pieniądze trafią do budżetu gminy.

Opłata za wjazd do strefy czystego transportu

Zgodnie z nowymi przepisami opłata za wjazd do strefy czystego transportu nie może być wyższa niż:

– 2,50 zł za godzinę w przypadku opłaty jednorazowej;

– 500 zł w przypadku opłaty abonamentowej.

Ministerstwo zapowiada również, że nie obędzie się bez mandatów. Kierowca, który złamie zakaz wjazdu do strefy czystego transportu, będzie podlegać karze grzywny do 500 zł.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!