UE zapłaci za pensje i emerytury Ukraińców

Czołowi politycy Wspólnoty zgodnie podkreślają, że będzie ona wspierać walczący naród ukraiński tak długo, jak będzie to konieczne. Słowa te znalazły potwierdzenie również podczas planowania unijnego budżetu na 2023 rok.

UE zapłaci za pensje i emerytury Ukraińców
  • Jakub Stasak
  • /
  • 30 stycznia 2023

Jak wygląda proces uchwalania budżetu Unii Europejskiej?

W pracach nad budżetem UE uczestniczą trzy instytucje:

• Komisja Europejska,

• Rada Unii Europejskiej,

• Parlament Europejski

Najczęściej w lutym poprzedniego roku budżetowego, Rada i Parlament przyjmują dotyczące nowego budżetu wytyczne.

Kolejny krok należy już do Komisji Europejskiej, która, zwykle w maju, przedstawia projekt Radzie i Parlamentowi.

Polska będzie szkolić ukraińskich żołnierzyPolska będzie szkolić ukraińskich żołnierzyMonika Świetlińska

Między lipcem a wrześniem Rada wypracowuje i przyjmuje swoje stanowisko, a to, w terminie do 30 dni, zatwierdza lub zmienia Parlament.

Jeśli budżet nie zostanie przyjęty kwalifikowaną większością głosów, zastosowana zostaje zasada „dwunastu części środków tymczasowych”, w praktyce oznacza to, że co miesiąc można wydać nie więcej niż jedną dwunastą środków zapisanych w budżecie na rok poprzedni.

Pomoc dla Ukrainy wśród priorytetów na 2023 rok

Opisana powyżej procedura może wydawać się skomplikowana, taki stan rzeczy ma jednak swoje oczywiste uzasadnienie – unijne zobowiązania zostały w tym roku zaplanowane na poziomie 186,6 mld euro, płatności natomiast oscylować będą w granicach 168,6 mld euro.

Pakiet wsparcia dla Ukrainy wyniesie 18 miliardów euro, czyli równowartość ok. 18,5 mld dolarów.

Wypłacane w regularnych transzach środki trafią do Kijowa na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy (daje to 1,5 mld euro miesięcznie).

Co ważne, pomoc będzie miała formę preferencyjnych, rozłożonych na 35 lat pożyczek, od których odsetki zapłaci sama Unia.

Unia Europejska chce ukarania rosyjskich zbrodniarzyUnia Europejska chce ukarania rosyjskich zbrodniarzyJakub Stasak

Dzięki nim nasz wschodni sąsiad będzie mógł nadal wypłacać swoim obywatelom pensje i emerytury, zabezpieczyć płynne funkcjonowanie szkół czy szpitali, zapewnić mieszkania dla osób przesiedlonych, a także odbudować zniszczoną przez Rosję infrastrukturę energetyczną, wodociągi, sieci transportowe, drogi i mosty.

Polska emerytura dla obywateli Ukrainy – na jakich zasadach?

Umowa o ubezpieczeniach społecznych pomiędzy Polską a Ukrainą podpisana została jeszcze w 2012 roku.

Wówczas miała na celu przede wszystkim zapewnienie polskim repatriantom wypłaty świadczeń należnych im z tytułu pracy wykonywanej za wschodnią granicą.

Dziś dokument ten, pod pewnymi warunkami, daje legalnie pracującym w naszym kraju uchodźcom prawo do emerytury na zasadach takich samych, o jakich mowa w przypadku obywateli polskich.

Jak Polska pomaga Ukrainie?Jak Polska pomaga Ukrainie?Jakub Stasak

Aby otrzymywać dwie emerytury (polską i ukraińską), należy uzyskać określone odrębnymi przepisami obydwu państw prawa do nich. Świadczenia obliczane są proporcjonalnie, strona polska wypłaca emeryturę lub rentę za okresy ubezpieczeniowe opłacane w Polsce, a ukraińska – w Ukrainie.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!