Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest podstawowym typem umowy o pracę, najbardziej preferowanym, najlepiej chroniącym prawa pracownika.

Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • Rafał Stępniewski
 • /
 • 8 kwietnia 2020

Umowa o pracę nawiązuje się w terminie jaki określono w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy. Jeżeli termin nie został wpisany w umowie wówczas uznaje się dzień zawarcia umowy jako dzień rozpoczęcia umowy.

Co musi zawierać umowa o pracę

Umowa o pracę musi określać:

 • strony umowy, czyli określać, kto jest pracodawcą, a kto pracownikiem
 • rodzaj umowy, czy jest to umowa na czas określony, na czas nieokreślony, czy na okres próbny
 • datę jej zawarcia
 • warunki pracy i płacy, w szczególności rodzaj pracy, np. poprzez określenie zawodu, funkcji, stanowiska pracy lub opisu charakteru pracy lub czynności
 • miejsce wykonywania pracy
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia.
 • wymiar czasu pracy, który może być wskazany w Regulaminie pracy obowiązującym u pracodawcy lub indywidualnie w umowie poprzez wskazanie
 • termin rozpoczęcia pracy.

Jest to miejsce, w którym pracownik stale wykonuje swoje obowiązki pracownicze. W niektórych przypadkach, kiedy wynika to z rodzaju pracy np. kierowca, miejsce pracy określa się zmiennie, dostosowują je do faktycznego miejsca wykonywania pracy.

Pracodawca może ustalić wynagrodzenie i jego wysokość zarówno w sposób bezpośredni, czyli wymienić jego składniki oraz wysokość w umowie o pracę, jak i pośredni, na przykład poprzez uregulowanie tej kwestii w Regulaminie wynagradzania.

Umowa o pracę okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy wówczas okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. W przypadku, gdy pracownik pracuje dłużej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 3 lata, wówczas okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. Dla pracowników pracujących ponad 3 lata okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Wypowiedzenie umowy o pracę — konieczne uzasadnienie

Na pracodawcy, który wypowiada pracownikowi umowę zawartą na czas nieokreślony ciąży obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie. Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych przyczyna taka powinna być konkretna i zrozumiała dla pracownika. Podanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny pozornej (nierzeczywistej, nieprawdziwej) jest równoznaczne z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie w pojęciu art. 30 § 4 KP (wyr. SN z 13.10.1999 r., I PKN 304/99), co wiąże się z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę przez pracodawcę

  Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
  Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

  Czy ten artykuł był przydatny?

  Newsletter

  Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!