Ustawa o ekonomii społecznej - przyjęta. Co zawiera?

Zapowiadana od kilku miesięcy ustawa o ekonomii społecznej przyjęta. Jak zauważają eksperci to pierwszy akt prawny, który tak szeroko reguluje ten obszar. Według zapowiedzi resortu rodziny, wpłynie ona na powstawanie stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Ustawa o ekonomii społecznej - przyjęta. Co zawiera?
  • Michał Górecki
  • /
  • 8 lipca 2022

Status przedsiębiorstwa społecznego

Jednym z kluczowych elementów nowej ustawy są przepisy regulujące status przedsiębiorstwa społecznego. Będą mogły go uzyskać spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, a także spółdzielnie: pracy, inwalidów i niewidomych oraz produkcji rolnej. 

Jak zaznacza MRiPS Przedsiębiorstwa społeczne będą działały w celu reintegracyjnym (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będą stanowiły 30% ogółu zatrudnionych) lub w celu realizacji usług społecznych na rzecz społeczności lokalnej”. 

Rekordowo niska stopa bezrobocia – Takiego odczytu nie było od… 32 lat!Rekordowo niska stopa bezrobocia – Takiego odczytu nie było od… 32 lat!Mikołaj Frączak

Co dzieje się z zyskiem w przedsiębiorstwie społecznym?

To co wyróżnia przedsiębiorstwa społeczne od innych podmiotów, to przepis zgodnie z którym nie mogą one dzielić zysku lub nadwyżki między swoich członków, pracowników, czy udziałowców. 

Wypracowany zysk musi być w tym przypadku przeznaczony na reintegrację społeczną oraz zawodową pracowników, którym grozi wykluczenie społeczne. Po drugie powinien służyć realizacji celów społecznych oraz wzmacniać potencjał takiego przedsiębiorstwa. „Ustawa przewiduje również włączenie pracowników w proces decyzyjny w przedsiębiorstwie społecznym” – precyzuje wiceminister Anita Czerwińska.

Czym jest indywidualny plan reintegracyjny

Dla każdej osoby, która pracuje w przedsiębiorstwie społecznym, oraz wobec której uruchomiono środki publiczne na zatrudnienie, będzie miała opracowany indywidualny plan reintegracyjny. Wszystko po to, by lepiej zrealizować wobec niej ustawowe cele i pomóc jej przezwyciężyć trudności, które ograniczają jej aktywność, możliwości i rozwój. 

Dodatkowo, w przypadku przedsiębiorstw społecznych będą miały zastosowanie takie mechanizmy, jak np. jednorazowa dotacja na utworzenie stanowiska pracy dla osób skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz finansowanie pewnej części wynagrodzenia dla takich pracowników.

Ile przedsiębiorstw społecznych działa w Polsce?

W naszym kraju funkcjonuje około 100 tysięcy podmiotów ekonomii społecznej (PES). Zdecydowana większość z nich to organizacje pozarządowe (97%). Pozostałe to np. spółdzielnie, czy jednostki reintegracyjne. Przed pandemią, w 2019 roku w takich podmiotach pracowało około 200 tys. osób.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!