Wypowiedzenie umowy o pracę. Co musisz wiedzieć?

Co zrobić, żeby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę? Ile wynosi okres wypowiedzenia? 

Wypowiedzenie umowy o pracę. Co musisz wiedzieć?
 • Jan Wróblewski
 • /
 • 3 grudnia 2020

W jaki sposób może nastąpić rozwiązanie umowy o pracę?

Rozwiązanie umowy o pracę następuje:

 • na mocy porozumienia stron,
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia 
 • z upływem czasu, na który była zawarta umowa.

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy. Wynosi on odpowiednio:

 • dwa tygodnie – w sytuacji, gdy byliśmy zatrudnieni krócej niż sześć miesięcy,
 • miesiąc – w przypadku zatrudnienia trwającego min. sześć miesięcy, ale mniej niż trzy lata,
 • trzy miesiące – jeśli staż pracy wynosi co najmniej trzy lata.

Jaki jest czas wypowiedzenia umowy na okres próbny?

Czas wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy została zawarta na okres próbny, wynosi:

 • trzy dni robocze – jeśli umowa została zawarta na okres krótszy niż dwa tygodnie,
 • tydzień – w sytuacji, gdy umowa obejmuje okres co najmniej dwóch tygodni, ale krótszy niż trzy miesiące,
 • dwa tygodnie – w przypadku umów zawartych na okres trzech miesięcy.

Należy pamiętać, że oprócz tego umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron (porozumienie musi zostać potwierdzone na piśmie).

Co musi zawierać wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony?

Wypowiedzenie musi zawierać:

 • pouczenie o prawie pracownika do odwołania się do sądu pracy,
 • wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie.

Co ważne, istnieje również możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z naszej winy.

Pracodawca może rozwiązać z nami umowę bez wypowiedzenia z naszej winy, gdy:

1. Jako pracownik naruszyliśmy podstawowe obowiązki pracownicze:

 • przyszliśmy nietrzeźwi do pracy,
 • nie wykonaliśmy polecenia przełożonego,
 • opuściliśmy miejsce pracy bez usprawiedliwienia,
 • zakłóciliśmy porządek w miejscu pracy,
 • dopuściliśmy się przywłaszczenia mienia;
 • w czasie trwania umowy popełniliśmy przestępstwo, które uniemożliwia nam dalsze wykonywanie pracy; 
 • z własnej winy utraciliśmy uprawnienia, niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanym przez nas stanowisku.

Pamiętajmy, że popełnione przez nas przestępstwo musi być oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

2. Byliśmy niezdolni do wykonywania pracy z powodu choroby:

 • dłużej niż trzy miesiące – gdy nasze zatrudnienie trwało krócej niż sześć miesięcy,
 • dłużej niż łączny okres pobierania wynagrodzenia z tego tytułu, 
 • usprawiedliwiona nieobecność w pracy z przyczyn innych niż te wcześniej wymienione, która trwała dłużej niż 1 miesiąc.

Podsumowanie

Wypowiedzenie umowy to nadal najczęstsza forma rozwiązania stosunku pracy. Pamiętajmy, że większość umów o pracę można wypowiedzieć. W celu wypowiedzenia umowy o pracę jedna ze stron musi skutecznie doręczyć drugiej dokument wypowiedzenia.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Czy autogaz będzie po 3 złote?
Samochód

Czy autogaz będzie po 3 złote?

Choć średnia cena gazu LPG, którym zasilanych jest wiele aut w Polsce, wynosi obecnie 2,80 zł za litr, nie brakuje stacji, gdzie przekroczyła ona 2,90 za litr. Ostatnio takie poziomy notowane były...

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!