Bezrobocie rejestrowane w styczniu - ponad 96 tys. wolnych miejsc pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępniło właśnie wstępne dane, dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2024 roku. Wynika z nich, że sytuacja pod tym względem jest nieco lepsza niż rok temu (o 0,1 punktu procentowego), gdyż analizowany wskaźnik wyniósł dokładnie 5,4%.

Bezrobocie rejestrowane w styczniu - ponad 96 tys. wolnych miejsc pracy
  • Jakub Stasak
  • /
  • 20 lutego 2024

Cykliczne wzrosty to norma

Nieznaczne wzrosty stopy bezrobocia rejestrowanego w ujęciu miesięcznym od lat są normą dla pierwszych miesięcy roku.

W styczniu roku bieżącego mieliśmy do czynienia ze zwyżką na poziomie 0,3%, w latach ubiegłych było to natomiast odpowiednio: 0,3% (2023), 0,1% (2022), 0,2% (2021), 0,3% (2020).

Czy masz prawo do odszkodowania za wypadek przy pracy, jeśli był spowodowany lekkomyślnym zachowaniem?Czy masz prawo do odszkodowania za wypadek przy pracy, jeśli był spowodowany lekkomyślnym zachowaniem?Jakub Stasak

Jak podkreślają eksperci, przyczyny powyższego stanu rzeczy upatrywać należy w całkowitym ustaniu lub znacznym ograniczeniu aktywności zawodowej pracowników związanych z branżami sezonowymi (rolnictwo, sadownictwo, organizacja imprez plenerowych itp.).

Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej

Według ministerialnych danych z końca stycznia 2024 roku, w urzędach pracy zarejestrowanych było 837,7 tys. bezrobotnych, porównując liczby te z wartościami sprzed dokładnie dwunastu miesięcy, dochodzimy do wniosku, że są one mniejsze o 19,8 tys., czyli 2,3%.

Głównymi powodami rejestracji bezrobotnych w urzędach pracy w styczniu 2024 roku były m.in. zakończenie pracy z powodu upływu okresu, na jaki zawarta była umowa, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oraz wypowiedzenie umowy ze strony pracodawcy lub pracownika.

Jakie są zasady rozliczania PIT dla osób otrzymujących dochody z zagranicy?Jakie są zasady rozliczania PIT dla osób otrzymujących dochody z zagranicy?Jakub Stasak

Bezpośrednio przed utratą pracy, rejestrujący się najczęściej zatrudnieni byli zaś w sektorach:

• handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 15,1%,

• przetwórstwo przemysłowe – 13,9%,

• budownictwo – 9%.

Wśród nich 14,7% stanowiły osoby nieposiadające żadnego zawodu, sprzedawcy to natomiast 8,2% napływu, a kucharze – 2,4%.

Dalsze pozycje przypadły fryzjerom, robotnikom budowlanym, ślusarzom, robotnikom gospodarczym, mechanikom pojazdów samochodowych, magazynierom, technikom ekonomistom, stolarzom, murarzom oraz krawcom.

W styczniu 2024 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 96,4 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 28,4 tys. więcej niż miesiąc wcześniej i o 4,5 tys. więcej niż w styczniu roku 2023).

Co ciekawe, najwięcej ofert zatrudnienia skierowanych było do pracowników produkcji (5,6%), tzw. pozostałych robotników wykonujących prace proste w przemyśle (4,5%) oraz robotników gospodarczych (4,1%).

Optymistyczne dane europejskie

Polska niezmiennie pozostaje również państwem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej.

Jak rozliczyć PIT, gdy masz dochody z kilku źródeł?Jak rozliczyć PIT, gdy masz dochody z kilku źródeł?Jakub Stasak

Zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez Eurostat (Urząd Statystyczny Unii Europejskiej publikujący różnego rodzaju statystyki i wskaźniki, które umożliwiają porównanie poszczególnych krajów i regionów), nasz kraj zajmuje w omawianym kontekście drugie miejsce wśród wszystkich krajów Wspólnoty (po Malcie).

Według danych opublikowanych 1 lutego 2024 roku, wyliczana na podstawie przyjętej przez Eurostat definicji, stopa bezrobocia w końcu grudnia ubiegłego roku wyniosła w Polsce 2,7% (wobec średniej wartości dla całej Unii Europejskiej określanej na poziomie 5,9% oraz 6,4% w strefie Euro).

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!