Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę?

Co powinno się znaleźć w dokumencie, który wypowiada stosunek pracy? Jaki okres wypowiedzenia umowy powinien zachować pracownik, a jaki pracodawca? Czy zachowanie okresu wypowiedzenia umowy jest obowiązkowe?

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę?
 • Joanna Gościńska
 • /
 • 12 czerwca 2023

Czym jest wypowiedzenieumowy o pracę?

Wypowiedzenie o pracęto formalne zawiadomienie pracodawcy przez pracownika o zamiarze zakończeniaumowy o pracę. Składane jest w celu rozwiązania stosunku pracy. Wypowiedzeniemoże być złożone zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.

Jak zarabiać więcej, pracując tyle samo? Alternatywy dla umowy o pracęJak zarabiać więcej, pracując tyle samo? Alternatywy dla umowy o pracęMichał Górecki

W Polsce istniejąokreślone przepisy dotyczące okresów wypowiedzenia, które określają, kiedymożna złożyć wypowiedzenie w zależności od długości trwania stosunku pracy.Zasady te są określone w Kodeksie pracy.

Jaki jest okreswypowiedzenia?

Ogólnie rzecz biorąc,pracownik powinien złożyć wypowiedzenie w formie pisemnej. W przypadkupracownika umowa o pracę może być wypowiedziana z zachowaniem okresuwypowiedzenia, chyba że umowa o pracę przewiduje inny sposób jej rozwiązania(np. wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia za porozumieniem stron).Okres wypowiedzenia jest zależny od długości trwania stosunku pracy i wynosi:

 • 2 tygodnie — jeżelipracownik jest zatrudniony krócej niż 3 miesiące,
 • 1 miesiąc — jeżelipracownik jest zatrudniony od 3 miesięcy do 3 lat,
 • 3 miesiące — jeżelipracownik jest zatrudniony powyżej 3 lat.

Pracodawca równieżmoże wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, jednak musi on przestrzegaćokresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia dla pracodawcy wynosi:

 • 1 miesiąc — jeżelipracownik jest zatrudniony do 6 miesięcy,
 • 3 miesiące — jeżelipracownik jest zatrudniony powyżej 6 miesięcy.

Zmiana pensji minimalnej — czy należy aneksować umowę o pracę?Zmiana pensji minimalnej — czy należy aneksować umowę o pracę?Anna Petynia-Kawa


W niektórychsytuacjach, na przykład w przypadku naruszenia ciężkich obowiązków przezpracownika lub pracodawcy, istnieje możliwość wypowiedzenia umowy o pracę zeskutkiem natychmiastowym. Jednak taki krok wymaga uzasadnienia i zwykle jeststosowany tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Jakie elementy powinnozawierać wypowiedzenie o prace?

Wypowiedzenie umowy o pracę w Polsce powinno zawieraćokreślone elementy, aby było zgodne z przepisami polskiego prawa pracy. Otoniektóre z kluczowych informacji, które powinny być zawarte w wypowiedzeniu:

 • dane pracodawcy i pracownika takie jak nazwa firmy, adres,NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) lub REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej),a także dane pracownika, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numerPESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) lub datę urodzenia.
 • data wypowiedzenia od której jest ono skierowane. Datawypowiedzenia jest istotna dla ustalenia okresu wypowiedzenia, który musi byćprzestrzegany.
 • podstawa prawna na podstawie której jest ono skierowane. Naprzykład, może to być wypowiedzenie zgodne z Kodeksem pracy, wypowiedzenie zaporozumieniem stron, wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym z powodunaruszenia ciężkich obowiązków itp.
 • okres wypowiedzenia, czyli czas, jaki pracodawca musi daćpracownikowi na zakończenie umowy. Długość okresu wypowiedzenia zależy odczasu, jaki pracownik przepracował u danego pracodawcy i jest określona wKodeksie pracy.

Ponadto wypowiedzenie powinno być podpisane przez osobęupoważnioną do wystawienia wypowiedzenia, na przykład przez pracodawcę lubosobę działającą w imieniu pracodawcy. Pracownik również powinien podpisaćwypowiedzenie w celu potwierdzenia otrzymania i zapoznania się z nim.

Ważne jest, aby pamiętać, że przed złożeniem wypowiedzeniawarto skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. pracy w celu upewnieniasię, że wypowiedzenie spełnia wszystkie wymogi prawne i chroni interesy obustron.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!