Co to jest azyl? Kto może na niego liczyć?

Polska może stać się schronieniem dla setek tysięcy jeśli nie kilku milionów Ukraińców, którzy uciekają przed brutalną wojną w ich ojczyźnie. Co na ten temat mówi Konstytucja RP oraz inne akty prawne?

Co to jest azyl? Kto może na niego liczyć?
  • Michał Górecki
  • /
  • 25 lutego 2022

Azyl w Konstytucji RP

W artykule 56 Konstytucji RP z 1997 roku wyraźnie zapisano, że po pierwsze — „Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie”. Po drugie - „Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi. 

Faktycznie, Konstytucja zawiera dość ogólne podejście do tematu, pozostawiając w tym zakresie miejsce na szczegóły w ustawie.

Jak zatrudnić w Polsce uchodźcę?Jak zatrudnić w Polsce uchodźcę?Michał Górecki

 

Azyl w polskim prawie

W kwestiach związanych z azylem kluczowa jest Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. Poz. 1108). Zgodnie z tym dokumentem udzielenie azylu cudzoziemcowi odbywa się zawsze na jego wniosek. Właściwe decyzje w zakresie udzielania i pozbawiania azylu podejmuje Szef Urzędu ds. Cudzoziemców, za zgodą Ministra Spraw Zagranicznych.

Czym jest azyl?

Słowo azyl z greckiego „asylon” od starożytności oznaczało miejsce docelowe ucieczki oraz schronienia, z którego korzystały osoby prześladowane lub ścigane przez prawo. Współcześnie, prawo do azylu traktowany jest jako jedno z praw człowieka. 

Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka „Każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania”. Dodatkowo PDPC precyzuje, że „Nie można powoływać się na to prawo w przypadku ścigania wszczętego rzeczywiście z powodu popełnienia przestępstwa pospolitego lub czynu sprzecznego z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych” 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!