Co to jest karta pobytu?

Co to jest karta pobytu dla cudzoziemca? W jakich okolicznościach szczególnie przydaje się ten dokument. Jakie daje uprawnienia?

Co to jest karta pobytu?
  • Michał Górecki
  • /
  • 28 lutego 2022

Karta pobytu – co to za dokument?

Karta pobytu to dokument, który wydaje wojewoda właściwy dla województwa, na terenie którego mieszka cudzoziemiec. Może ją otrzymać osoba, która już posiada zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub posiada zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE. Dokument ten ma także zastosowanie w przypadku osób, które otrzymały zgodę na pobyt z powodów humanitarnych, lub zostały objęte ochroną międzynarodową (status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca).

Co to jest azyl? Kto może na niego liczyć?Co to jest azyl? Kto może na niego liczyć?Michał Górecki

Uprawnienia posiadacza karty pobytu

Po pierwsze, karta pobytu pełni rolę podobną do dowodu osobistego – potwierdza tożsamość osoby z innego kraju na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Takie wskazanie zastosowania jest jednak zbyt wąskie, bowiem służy do tego przecież ważny paszport. 

Warto wiedzieć, że karta wraz z paszportem uprawnia do nielimitowanego przekraczania granicy RP bez konieczności uzyskiwania wizy – a to już bardzo praktyczne zastosowanie. Jeśli do tego dodamy uprawnienia do podróżowania po całym obszarze strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego okresu wynoszącego 180 dni, otrzymujemy cały pakiet ułatwiający życie w UE. Karta jednak samodzielnie nic nie znaczy. W tym wypadku obcokrajowiec musi posiadać paszport wydany przez władze swojego kraju. 

Są jednak przypadki, kiedy karta pobytu nie ułatwi podróżowania po Schengen. Zdarza się tak np. w sytuacji, w której cudzoziemiec posiada wpisy odmowy wjazdu w bazach danych państw członkowskich. 

Jak i na ile wydawana jest karta pobytu

Pierwsza karta pobytu wydawana jest z urzędu. Zatem jej otrzymanie jest formalnością. Po uzyskaniu przez cudzoziemca zgody na pobyt czasowy i przygotowaniu dokumentu, musi on osobiście odebrać dokument we wskazanym miejscu. 

Co do zasady karta pobytu ważna jest na okres, na jaki zostało wydane zezwolenie. Jeśli jednak cudzoziemiec otrzymał zezwolenie na pobyt stały, wówczas karta pobytu ważna jest przez 10 lat. Obowiązuje więc dokładnie ten sam termin, jak w przypadku dowodu osobistego w RP.

Rezydenci długoterminowi Unii Europejskie, którzy posiadają zezwolenie na pobyt w Polsce, otrzymują kartę z okresem ważności wynoszącym 5 lat.

Dużo krótszy okres ważności dotyczy kart pobytu, które zostały wydawane ze względów humanitarnych. Mówimy zazwyczaj o dwóch latach, licząc od dnia wydania dokumentu. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi: porady

Prawo w praktyce

REKLAMA / WSPÓŁPRACA

Sprawdź się

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!