Co z referendum, jeśli nie wzięła w nim udział wystarczająca liczba obywateli

W Polsce, jak i w wielu innych krajach na świecie, referendum stanowi istotny instrument demokracji obywatelskiej. Poprzez głosowanie nad określonymi kwestiami, społeczeństwo ma możliwość wpływania na decyzje polityczne i legislacyjne, które wpływają na codzienne życie.

Co z referendum, jeśli nie wzięła w nim udział wystarczająca liczba obywateli
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 17 października 2023

Referendum: definicja

Referendum to mechanizm demokratyczny wykorzystywany w polityce, który umożliwia obywatelom wypowiedzenie się w sprawach publicznych lub politycznych poprzez głosowanie. Jest to formalny proces, w ramach którego obywatele danego kraju lub regionu mają możliwość wyrażenia swojej woli w odniesieniu do konkretnej kwestii, takiej jak zmiana konstytucji, przyjęcie nowego prawa, decyzje dotyczące polityki publicznej, lub inne istotne decyzje polityczne. Wynik referendum może wpłynąć na dalsze działania rządu lub organów władzy, dlatego jest to ważne narzędzie demokracji, które pozwala obywatelom uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji politycznych.

Referendum 2023 — o co chodzi?

W 2023 roku w Polsce ogłoszono referendum, które stanowiło ważne wydarzenie obywatelskie. Celem tego przedsięwzięcia było pozyskanie opinii obywateli.

Pierwsze pytanie brzmiało: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?" To zagadnienie dotyczyło kwestii narodowego dziedzictwa i suwerenności gospodarczej.

Treść drugiego pytania to: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?" Zadaniem obywateli było wyrażenie zdania na temat wieku emerytalnego.

Trzecie pytanie brzmiało: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" To pytanie dotyczyło przede wszystkim kwestii stosunków międzynarodowych i geopolitycznych.

Czwarte i ostatnie pytanie to: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?" Polacy mieli odpowiedzieć, co sądzą na temat migracji i polityki azylowej.

Referendum ogólnokrajowe — kto je zarządza, kiedy wynik jest wiążący?Referendum ogólnokrajowe — kto je zarządza, kiedy wynik jest wiążący? Jakub Stasak

Data przeprowadzenia referendum została wyznaczona na 15 października 2023 roku, towarzyszyło ono wyborom parlamentarnym. W dniu tym obywatele otrzymywali trzy różne karty wyborcze — jedną z wyborem przedstawicieli do Sejmu, drugą z kandydatami na senatorów, oraz trzecią z pytaniami referendum.

Warto zaznaczyć, że osoby uczestniczące w głosowaniu miały możliwość oddania swojego głosu wyłącznie w wyborach parlamentarnych, jeśli taka była ich wola. Nie istniała bezwzględna konieczności pobierania karty referendum, ale ważne było wyrażenie odmowy przy komisji wyborczej, a także brak jej odbioru. To połączenie wyborów parlamentarnych i referendum stanowiło okazję dla obywateli do wyrażenia swojego zdania w kluczowych kwestiach politycznych i społecznych.

Nieodpowiednia frekwencja w przypadku referendum: konsekwencje

W Polsce, według przepisów referendum jest nieważne, jeśli nie zostaną spełnione warunki określone w Konstytucji oraz odpowiednich ustawach regulujących przeprowadzanie referendów. Konkretnie:

  • Frekwencja: Referendum ogólnokrajowe jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania obywateli;
  • Wynik większościowy: W referendum ogólnokrajowym większość głosów "za" musi przewyższać liczbę głosów "przeciw". Oznacza to, że przynajmniej połowa uczestników referendum musi zagłosować "za" propozycją, aby była ona uważana za przyjętą;
  • Wynik w określonym pytaniu: Wynik referendum jest ważny tylko w odniesieniu do konkretnego pytania postawionego podczas referendum. To oznacza, że głosy oddane w ramach innych pytań nie wpływają na wynik w innym pytaniu.

Jakie są konsekwencje niskiej frekwencji w wyborach?Jakie są konsekwencje niskiej frekwencji w wyborach?Damian Jemioło

Jeśli referendum nie spełnia pierwszego warunku, związanego z frekwencją, jest ono uważane za nieważne, a wynik nie ma mocy prawnej. Decyzja, która była przedmiotem głosowania nie zostanie wprowadzona w życie. W takim przypadku, jeśli sprawa jest nadal istotna organy odpowiedzialne za referendum mogą podjąć decyzję o ponownym rozważeniu lub przeprowadzeniu go w przyszłości. Przepisy dotyczące organizacji w Polsce są określone w Konstytucji oraz w ustawach regulujących procedury.Dziś już wiadomo, że referendum, o którym wspominaliśmy wyżej, przeprowadzone 15.10. 2023 roku nie jest wiążące: frekwencja nie przekroczyła 50%.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!