Referendum ogólnokrajowe - kto je zarządza, kiedy wynik jest wiążący?

Dokładnie 14 godzin potrwa głosowanie w niedzielnych wyborach – tyle czasu dostaniemy na podjęcie decyzji dotyczącej tego, jak będzie wyglądał skład Sejmu i Senatu w kolejnej czteroletniej kadencji. Warto pamiętać jednak, że otrzymamy wówczas także możliwość wzięcia udziału w ogólnokrajowym referendum. Kto je zarządza i kiedy wynik jest wiążący? Wyjaśniamy.

Referendum ogólnokrajowe - kto je zarządza, kiedy wynik jest wiążący?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 12 października 2023

Referendum ogólnokrajowe i jego miejsce w polskim systemie prawnym

Zgodnie z drugim paragrafem 125. artykułu Konstytucji:

„Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów”.

Referendum przeprowadzane jest w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, a zasady i tryb jego zarządzenia określa ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym.

Wybory, a absencja wyborcza. Dlaczego tak wielu Polaków nie głosuje?Wybory, a absencja wyborcza. Dlaczego tak wielu Polaków nie głosuje?Jakub Stasak

W myśl przepisów powyższego aktu prawnego Prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający m.in.:

• treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum,

• termin przeprowadzenia referendum.

Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie ogólnokrajowego referendum musi zostać podjęta w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Prezydenta projektu postanowienia.

Referendum zostaje przeprowadzone najpóźniej w 90 dniu od dnia ogłoszenia postanowienia Prezydenta w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy wynik ogólnokrajowego referendum jest wiążący?

Według paragrafu trzeciego 125. artykułu Konstytucji:

„Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący”.

Co istotne, odwiedzając lokale wyborcze, otrzymamy trzy oddzielne karty – do głosowania na kandydatów do Sejmu, Senatu oraz udziału w referendum.

Udział w referendum nie jest obowiązkowy, a o odmowie przyjęcia karty do głosowania powinniśmy poinformować członków komisji wyborczej, co wydaje się szczególnie istotne ze względu na fakt, że do frekwencji wliczane są wszystkie oddane głosy – również te, z jakiegokolwiek powodu, nieważne.

Nieuczciwe praktyki wyborcze. Jak rozpoznać manipulację i fałszerstwa?Nieuczciwe praktyki wyborcze. Jak rozpoznać manipulację i fałszerstwa?Jakub Stasak

Prawdopodobna jest ponadto sytuacja, w której wyborca najpierw odbierze tylko dwie karty, aby po kilku godzinach zmienić zdanie i wyrazić chęć oddania głosu także w trzecim głosowaniu (ma takie prawo aż do chwili zamknięcia lokali wyborczych).

Naturalnie, głosowanie w powyższych okolicznościach zostanie mu umożliwione wyłącznie, jeśli komisja wcześniej odnotowała niepobranie przez zainteresowanego odpowiedniej karty do głosowania.

O co zostaniemy zapytani w najbliższym referendum ogólnokrajowym?

Referendum, które wraz z wyborami parlamentarnymi odbędzie się 15 października, będzie szóstym tego typu wydarzeniem w historii III RP.

Czy Ukrainiec będzie mógł głosować w polskich wyborach?Czy Ukrainiec będzie mógł głosować w polskich wyborach?Jakub Stasak

Na karcie do głosowania znajdziemy cztery pytania:

1. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

2. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

3. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

4. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Uwaga: Głosując w referendum, odpowiadamy oddzielnie na każde z pytań, stawiając znak „X” (co najmniej dwie przecinające się w obrębie kratki linie) na karcie do głosowania, w kratce po lewej stronie odpowiedzi pozytywnej „TAK” lub negatywnej „NIE”.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!