Przemoc wobec osób LGBT+ - jakie mogą być jej przejawy?

Przemoc wobec osób LGBT+ to problem globalny, który dotyka lesbijek, gejów, biseksualistów, osób transpłciowych i innych członków tej społeczności. Dla wielu z nich codzienność to walka z uprzedzeniami, dyskryminacją i przemocą ze względu na swoją tożsamość płciową lub orientację seksualną.

Przemoc wobec osób LGBT+ - jakie mogą być jej przejawy?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 17 października 2023

Kim jest osoba LGBT+

Skrót LGBT+ jest używany, aby uwzględnić i uznawać różnorodność tożsamości i orientacji seksualnych w społeczeństwie.

LGBT+ to kategoria obejmująca różne orientacje seksualne i tożsamości płciowe. Ten angielski skrót oznacza "lesbijki, geje, biseksualiści, osoby transpłciowe". Jest ona szeroka, uwzględniająca różnorodność tożsamości i orientacji seksualnych.

Lesbijka to kobieta, która jest emocjonalnie, romantycznie lub seksualnie zainteresowana innymi kobietami, natomiast gej to mężczyzna, który odczuwa pociąg do mężczyzn.  Biseksualiści dostrzegają i tworzą związki zarówno z mężczyznami, jak i kobietami, a płeć nie jest ograniczeniem w wyborze partnera lub partnerki. Osoby transpłciowe identyfikują się jako płciowo różne od płci, którą przypisano im przy urodzeniu.

Symbol "+" w skrócie LGBTQ+ symbolizuje otwartość na inne orientacje seksualne i tożsamości płciowe, które nie są uwzględnione w podstawowym skrócie. W ten sposób podkreśla się różnorodność w zakresie tożsamości i orientacji seksualnych, nie wykluczając innych tożsamości i orientacji płciowych, takich jak osoby aseksualne, panseksualne, niebinarne i inne.

Tożsamość i orientacja seksualna są indywidualnymi aspektami tożsamości każdej osoby, a skrót LGBTQ+ służy promowaniu akceptacji i szacunku dla tej różnorodności.

Przemoc wobec osób LGBT+

Przemoc wobec osób LGBT+ to zjawisko, które dotyka całej społeczności. W dużej mierze wynika z uprzedzeń, dyskryminacji i nietolerancji wobec tych grup społecznych.

Często spotykana jest przemoc fizyczna: pobicia, ataki lub napaści z powodu swojej tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej. Takie akty agresji prowadzą do obrażeń i cierpienia fizycznego. Niemniej groźne są działania psychiczne polegające na zastraszaniu, znieważaniu, wyśmiewaniu, lub poniżaniu jednostek. To wywołuje poważne problemy psychiczne i emocjonalne, takie jak depresja, lęki i niska samoocena.

Przemoc w miejscu pracy lub szkole: Osoby LGBT+ mogą być narażone na dyskryminację w miejscu pracy, lub w szkole, co może prowadzić do mobbingu, zwolnień, czy obniżenia osiągnięć edukacyjnych. To wpływa na ich zdolność do osiągania sukcesów zawodowych i edukacyjnych. Niektórzy doświadczają takich działań ze strony swoich bliskich lub rodziny, w tym odrzucenia, wykluczenia lub przemocy domowej. To może prowadzić do zerwania relacji rodzinnych i bezdomności. Równie szkodliwy jest hejt, zastraszanie i zniesławienia w Internecie i mediach społecznościowych ze względu na swoją tożsamość lub orientację seksualną. To wpływa na ich samopoczucie i zdrowie psychiczne.

Samorządowe uchwały "anty-LGBT" bez podstawy prawnejSamorządowe uchwały "anty-LGBT" bez podstawy prawnej Jakub Stasak

Przemoc seksualna ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciowa również stanowi szczególny problem. To obejmuje napaści seksualne i wykorzystywanie. Może to wywoływać traumy. Bardzo ważne jest przeprowadzenie terapii, udanie są do specjalisty i regularne spotkania.

W systemach prawnym, medycznym i edukacyjnym osoby LGBT+ mogą doświadczać niesprawiedliwego traktowania, lub braku ochrony. To ogranicza ich dostęp do sprawiedliwości i usług medycznych.

Walka z przemocą wobec osób LGBT+ to istotne wyzwanie społeczne, wymagające działań na rzecz zapewnienia równości, akceptacji i ochrony praw tych osób. Organizacje społeczne, działacze i instytucje pracują nad eliminacją tej przemocy i promowaniem społeczeństwa, które szanuje i przyjmuje różnorodność tożsamości płciowej i orientacji seksualnej.

Jakie trudności napotykają osoby LGBT+?

Orientacja seksualna i tożsamość płciowa są istotnymi aspektami tożsamości osobistej, jednak osoby LGBT+ często borykają się z różnymi wyzwaniami i trudnościami na różnych płaszczyznach życia.

Kwestia małżeństw homoseksualnych jest tematem o zróżnicowanym podejściu na całym świecie. W niektórych krajach, takich jak Holandia czy Kanada, małżeństwa osób tej samej płci są legalne i uznawane na równi z małżeństwami heteroseksualnymi. Jednak w innych miejscach, takich jak Polska nadal istnieją zakazy lub ograniczenia prawne dotyczące tych małżeństw, co jest źródłem nierówności w prawach małżeńskich.

Często napotykane są też trudności w uzyskaniu praw rodzicielskich. W wielu krajach adopcja przez pary jednopłciowe pozostaje spornym i tematem, jest niedostępna, a osoby transpłciowe mogą napotkać trudności w zakresie praw rodzicielskich w związku z koniecznością zmiany tożsamości płciowej.

Czy w Polsce prawnie można zmienić płeć?Czy w Polsce prawnie można zmienić płeć?Monika Świetlińska

W niektórych miejscach pracy czasem pojawia się zjawisko dyskryminacji w miejscu pracy. Może to obejmować zwolnienia z pracy, mobbing ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz utrudnienia w awansie zawodowym. Tego rodzaju dyskryminacja wpływa na ich karierę zawodową i samopoczucie. Takie przypadki powinny być zgłaszane, a winni — ukarani.

Bywa, że brakuje pełnej ochrony prawnej przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową. To pozostawia osoby LGBT+ narażone na różne trudności i wykluczenia na przykład w dostępie do opieki zdrowotnej czy edukacji.

Równie ważną kwestią jest walka o akceptację społeczną. Aktywiści LGBT+ oraz organizacje społeczne prowadzą kampanie mające na celu zmianę postaw społeczeństwa, zwiększenie świadomości oraz dążenie do bardziej przyjaznych i równościowych społeczeństw. To proces dążący do eliminacji uprzedzeń i dyskryminacji oraz zapewnienia każdemu równej szansy na rozwijanie się i spełnianie swoich aspiracji niezależnie od swojej orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej.

Równość i akceptacja dla osób LGBT+ to ciągły proces, który jest kluczowy dla tworzenia bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Walka o prawa i akceptację to nie tylko dążenie do równości prawnej, ale także do integracji i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!