Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Ile zarabiają?

Wciąż rośnie liczba cudzoziemców, którzy legalnie pracują i są zgłoszeni w polskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Gdzie zatrudniają się najczęściej? Jak wpływają na polską demografię?

Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Ile zarabiają?
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 28 września 2021

Skąd najwięcej cudzoziemców? Kim są?

833 tysięcy cudzoziemców zgłoszonych jest obecnie do ubezpieczeń emerytalno-rentowych. W ciągu 10 lat ich liczba zwiększyła się ponad dziesięciokrotnie, ale to w ciągu ostatnich czterech lat obserwowany jest największy napływ migrantów.

- Za tak duży wzrost odpowiadają przede wszystkim obywatele Ukrainy. Ich liczba wśród ubezpieczonych w ZUS zwiększyła się w ciągu dekady aż 28-krotnie, z 21,8 tysięcy na koniec 2010 roku do 609,3 tysięcy na koniec sierpnia 2021 roku. Duża jest również grupa ubezpieczonych Białorusinów, na koniec sierpnia wynosiła ponad 62,2 tys. osóbpodaje Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Oprócz tego cudzoziemcy zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w ZUS pochodzą z Gruzji (prawie 19 tysięcy), Rosji (12,4 tysięcy) i Mołdawii (prawie 12 tysięcy).

Karta pobytu dla cudzoziemca. Co to za dokument?Karta pobytu dla cudzoziemca. Co to za dokument?Michał Górecki

- 66% spośród ubezpieczonych w Polsce obcokrajowców stanowią mężczyźni. Nie zmienia się to od lat. Statystyczny cudzoziemiec ubezpieczony w ZUS jest młodszy od ubezpieczonego Polaka. Wśród obcokrajowców dominują osoby z grupy wiekowej 25-29 lat. Osoby w wieku od 20 do 49 lat stanowiły ponad 84 procent z ogółu populacji cudzoziemców w rejestrach ZUS. Wśród ubezpieczonych Polaków dominują natomiast osoby z grupy wiekowej 35-39 lat – przekazała rzeczniczka ZUS z lubelskiego.

Gdzie pracują cudzoziemcy?

59 procent cudzoziemców pracuje w Polsce na umowę o pracę. 38 procent jest zatrudnionych na podstawie umów-zleceń i umów agencyjnych, a niecałe 3 procent prowadzi własną działalność gospodarczą. Co czwartego z ubezpieczonych obcokrajowców zatrudniają przedsiębiorcy, którzy mają siedziby na Mazowszu.

Starałeś się o zezwolenie o pracę dla cudzoziemca? Zobacz kiedy grozi Ci karaStarałeś się o zezwolenie o pracę dla cudzoziemca? Zobacz kiedy grozi Ci karaMartyna Kowalska

- Jak wynika z danych na koniec 2020 roku najwięcej obcokrajowców, bo 21,1 procent, pracowało w sekcji gospodarki „działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca”. Do tej sekcji należą m.in. agencje pracy tymczasowej oraz działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni. Drugie w kolejności było przetwórstwo przemysłowe, w którym zatrudnienie znalazło 16,4 procent cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS. Na miejscu trzecim – transport i gospodarka magazynowa, 14,1 procent, a tuż za nimi budownictwo, 12,5 procent. Te same branże odnotowały największą dynamikę wzrostu liczby ubezpieczonych cudzoziemców w ostatnich latach. Na przykład w budownictwie ich liczba zwiększyła się siedmiokrotnie w ciągu 5 lat – przekazuje Małgorzata Korba.

Jak zarabiają cudzoziemcy?

Z danych ZUS wynika, że nadal obcokrajowcy zarabiają mniej. Odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne są niższe od kwot Polaków. — W 2020 roku przeciętna miesięczna kwota, od której cudzoziemcy opłacali składki, była o 22 procent niższa niż dla ogółu ubezpieczonych. Dla obcokrajowców ta kwota wynosiła przeciętnie 3,2 tys. zł, a dla ogółu ubezpieczonych w ZUS – 4,1 tys. zł – zdradza rzeczniczka ZUS z Lubelszczyzny.

Wpływ na demografię

Z prognoz ZUS wynika, że cudzoziemcy przybywający do Polski mogą w pewnym stopniu poprawić sytuację demograficzną, ale nie zahamują niekorzystnych trendów związanych ze starzeniem się społeczeństwa. 

Jakie są rodzaje zezwoleń na pracę dla obcokrajowców?Jakie są rodzaje zezwoleń na pracę dla obcokrajowców?Martyna Kowalska

- By utrzymać dotychczasowy stosunek liczby emerytów do liczby pracujących, do Polski powinno przybywać rocznie około 500-600 tys. obcokrajowców, czyli kilka razy więcej niż w ubiegłych latach. Innymi słowy, żeby zatrzymać negatywne skutki starzenia się społeczeństwa, w 2030 r. niemal co piąta osoba w wieku produkcyjnym w Polsce musiałaby być cudzoziemcem – zaznacza Małgorzata Korba.

ZUS wskazuje dodatkowy pozytywny skutek napływu obcokrajowców do Polski. Większa liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych podwyższa wskaźniki waloryzacji składek. A waloryzacja podwyższa kapitał, z którego będą wyliczane przyszłe emerytury wszystkich ubezpieczonych.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!