Karta pobytu dla cudzoziemca. Co to za dokument?

Karta pobytu to cenny dokument dla cudzoziemca, który chce przedłużyć swój pobyt w Polsce. Najczęściej ubiegają się o niego osoby, które chcą pracować na terenie RP. Czym jest karta pobytu dla cudzoziemca? Jakie uprawnienia posiada osoba legitymująca się tym dokumentem?

Karta pobytu dla cudzoziemca. Co to za dokument?
  • Michał Górecki
  • /
  • 11 lutego 2021

Czym jest karta pobytu?

Karta pobytu jest dokumentem, który może zostać wydany wyłącznie przez wojewodę w województwie, w którym mieszka cudzoziemiec. Przysługuje ona każdej osobie pochodzącej zza granicy, która posiada zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, posiada zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE, otrzymała zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub posiada ochronę międzynarodową, która przysługuje osobom ze statusem uchodźcy, lub objętych ochroną uzupełniającą.

Do czego uprawnia karta pobytu?

Karta pobytu to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z dokumentem podróży, uprawnia do nielimitowanego przekraczania granicy RP bez konieczności uzyskiwania wizy.

Dokument oprócz polskiej wizy krajowej daje uprawnienia jego właściciela do podróżowania po całym obszarze strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Warunkiem jest jednak posiadanie ważnego paszportu. Konieczne jest także uzasadnienie celu oraz warunków planowanego pobytu. Służby mogą także sprawdzić, czy cudzoziemiec posiada środki finansowe w odpowiedniej wysokości, które pozwolą mu utrzymać się w czasie pobytu. Jeśli taka osoba nie może wykazać środków, musi udowodnić możliwość ich uzyskania w zgodzie z obowiązującymi przepisami (np. legalna praca).

Kiedy mogę wysłać ponaglenie do urzędu?Kiedy mogę wysłać ponaglenie do urzędu?Martyna Kowalska

Jeżeli wobec cudzoziemca dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych, któregoś z praw członkowskich, karta pobytu nie pomoże. Taka osoba w dalszym ciągu nie ma prawa wjechać do danego państwa strefy Schengen.

Procedura wydawania karty pobytu

Procedury w tym wypadku zostały maksymalnie uproszczone. Pierwsza karta pobytu wydawana jest z urzędu. Po uzyskaniu przez cudzoziemca zgody na pobyt czasowy i przygotowaniu dokumentu, ma on obowiązek osobistego odbioru takiej karty.

Jak długo ważna jest karta pobytu?

W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy, karta pobytu ważna jest na okres, na jaki zostało wydane takie zezwolenie. Jeśli cudzoziemiec otrzymał zezwolenie na pobyt stały, wówczas karta pobytu podobnie jak dowód osobisty ważna jest przez 10 lat.

Rezydenci długoterminowi UE posiadający zezwolenie na pobyt w Polsce, otrzymują kartę z pięcioletnim okresem ważności.

Krótszy okres ważności dokumentu mają karty pobytu wydawane ze względów humanitarnych. Są to dwa lata, licząc od dnia jej wydania.

Nowak czy Kowalski? Ranking najpopularniejszych nazwisk w PolsceNowak czy Kowalski? Ranking najpopularniejszych nazwisk w Polsce Anna Malinowska

Kiedy należy wymienić kartę pobytu?

Karta pobytu powinna być wymieniona w kilku przypadkach. Po pierwsze, w sytuacji, w której doszło do zmiany danych umieszczonych na dokumencie. Może być to na przykład zmiana nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego.

Po drugie dokument musi być wydany w przypadku zmiany wizerunku twarzy, jeśli stare zdjęcie może utrudnić identyfikację posiadacza karty.

Innym przypadkiem, w którym wydana zostanie nowa karta jest jej utrata (np. zagubienie czy kradzież) a także uszkodzenie dokumentu. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Prawo w praktyce

REKLAMA / WSPÓŁPRACA

Sprawdź się

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!