Czy gmina może mi zabrać część działki na drogę?

Właściciele nieruchomości w Polsce często zastanawiają się, czy gmina ma prawo zabrać im część działki na potrzeby budowy lub poszerzenia drogi publicznej. Pytanie to budzi wiele emocji, gdyż dotyczy fundamentalnych praw własności. Odpowiedź na nie wymaga zrozumienia przepisów prawa oraz procedur administracyjnych, które regulują tego typu działania.

Czy gmina może mi zabrać część działki na drogę?
  • Katarzyna Leszczak
  • /
  • 24 maja 2024

Podstawa prawna wywłaszczenia

Gmina może dokonać wywłaszczenia części działki na potrzeby drogi publicznej na podstawie przepisów prawa. Podstawowe znaczenie ma tutaj ustawa o gospodarce nieruchomościami, która przewiduje możliwość wywłaszczenia nieruchomości lub jej części na cele publiczne, w tym na budowę dróg. Proces ten jest ściśle uregulowany, a jego podstawą jest decyzja administracyjna wydawana przez właściwy organ.

Aby doszło do wywłaszczenia, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim musi istnieć ważny interes publiczny, który uzasadnia takie działanie. Ponadto, gmina musi wykazać, że cel publiczny nie może być zrealizowany w inny sposób, a wywłaszczenie jest ostatecznym środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu.

Jakie są rodzaje działek gruntowych?Jakie są rodzaje działek gruntowych? Anna Pakaszewska-Cetera

Procedura wywłaszczeniowa

Procedura wywłaszczeniowa rozpoczyna się od wszczęcia postępowania administracyjnego. Właściciel nieruchomości zostaje o tym fakcie poinformowany i ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu. W ramach procedury gmina musi przedstawić szczegółowe uzasadnienie wywłaszczenia oraz zaproponować odszkodowanie za przejętą część działki.

Decyzję o wywłaszczeniu wydaje wojewoda, który działa na podstawie opinii sporządzonej przez właściwy organ administracji publicznej. Właściciel nieruchomości ma prawo odwołać się od tej decyzji do sądu administracyjnego. Jeśli sąd uzna, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa, może ją uchylić.

Walka z „patodeweloperką”. Nowe zasady budowy od kwietnia 2024Walka z „patodeweloperką”. Nowe zasady budowy od kwietnia 2024 Jakub Stasak

Odszkodowanie za wywłaszczenie

W przypadku wywłaszczenia, właściciel nieruchomości ma prawo do odszkodowania, które powinno odpowiadać wartości rynkowej przejętej części działki. Odszkodowanie obejmuje nie tylko wartość samej nieruchomości, ale także ewentualne straty związane z utratą korzyści wynikających z jej dotychczasowego użytkowania.

Wysokość odszkodowania jest ustalana na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Właściciel nieruchomości ma prawo do negocjacji kwoty odszkodowania, a w przypadku braku porozumienia może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Należy pamiętać, że odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie właścicielowi wszelkich strat wynikających z wywłaszczenia, co ma zagwarantować mu sprawiedliwe zadośćuczynienie.

Rozgraniczenie nieruchomości — jak wygląda procedura ustalania granicy działek?Rozgraniczenie nieruchomości — jak wygląda procedura ustalania granicy działek?Anna Pakaszewska-Cetera

Wywłaszczenie części działki przez gminę na potrzeby drogi publicznej jest procedurą ściśle regulowaną przez prawo, której celem jest realizacja ważnego interesu publicznego. Właściciele nieruchomości mają jednak prawo do obrony swoich interesów oraz do uzyskania odpowiedniego odszkodowania. Zrozumienie przepisów prawa i procedur administracyjnych jest ważne, aby skutecznie chronić swoje prawa w przypadku wywłaszczenia.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!