Ważne zmiany w prawie autorskim - projekt ustawy przyjęty przez rząd

Rząd zatwierdził złożony przez resort kultury i dziedzictwa narodowego projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw. Sednem nowych przepisów jest przyznanie twórcom niezbywalnego prawa do tantiem z tytułu eksploatacji ich dzieł w Internecie.

Ważne zmiany w prawie autorskim - projekt ustawy przyjęty przez rząd
  • Jakub Stasak
  • /
  • 27 maja 2024

Wdrożenie unijnych dyrektyw

Głównym celem analizowanych zmian w polskim prawie jest dostosowanie go do dyrektyw Unii Europejskiej.

Czym umowa licencyjna różni się od przeniesienia praw autorskich?Czym umowa licencyjna różni się od przeniesienia praw autorskich?Jakub Stasak

Mowa przede wszystkim o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz rozpowszechnianiu transmisji prowadzonych przez stacje radiowe i telewizyjne, w tym transmisji online.

Kolejnym krokiem będzie przekazanie projektu ustawy nowelizacyjnej do prac w Sejmie, a przebieg całości procesu legislacyjnego śledzić można za pośrednictwem serwisu internetowego Rządowego Centrum Legislacji.

Najważniejsze zmiany

Tantiemy dla twórców oraz wykonawców

Zgodnie z założeniami omawianej ustawy twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych, a także wykonawcy utworów muzycznych i słowno-muzycznych uzyskiwać będą tantiemy z tytułu eksploatacji ich dzieł w Internecie.

W praktyce oznacza to, że twórcy otrzymają nowe niezbywalne prawo do stosownego wynagrodzenia, związanego z publicznym udostępnianiem wytworów swojej kreatywności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (powszechne obecnie VOD czy muzyczne serwisy streamingowe).

Należności wynikające z tytułu wykorzystania utworu audiowizualnego mają być wypłacane za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, te powstałe w rezultacie eksploatacji wykonań muzycznych – według indywidualnego wyboru wykonawcy – poprzez organizacje zbiorowego zarządzania, niezależne podmioty zarządzające bądź bezpośrednio na rzecz danego artysty.

W jaki sposób można sprzedawać prawa autorskie?W jaki sposób można sprzedawać prawa autorskie?Jakub Stasak

Nowe prawo pokrewne dla wydawców prasy do korzystania online z ich publikacji prasowych

Proponowane innowacje obejmą również wydawców, którzy nabędą prawo do wyłącznej eksploatacji online ich publikacji prasowych przez platformy internetowe, będące „dostawcami usług społeczeństwa informacyjnego”.

Rozwiązanie powyższe przyczyni się do wzmocnienia rynkowej pozycji profesjonalnych wydawnictw i redakcji, zdecydowanie najczęściej dostarczających swoim odbiorcom wiarygodne i rzetelne informacje.

Autorzy publikacji prasowych uzyskają ponadto prawo do połowy wynagrodzenia, przysługującego wydawcom prasy z tytułu nowego prawa pokrewnego.

Co niezwykle istotne, projektowane zmiany w żaden sposób nie wpłyną jednak na indywidualnych odbiorców, jeśli chodzi o dostęp do treści w Internecie – będą oni mogli bowiem korzystać z nich dokładnie tak samo, jak dotychczas.

Pozostałe rozwiązania

Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw obejmuje również szereg innych ważnych dla środowiska artystycznego kwestii, wśród których znajdują się m.in.:

• ułatwione udzielanie licencji na korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych w nadawanych programach telewizyjnych i radiowych,

• nowe zasady odpowiedzialności platform internetowych za treści udostępniane przez użytkowników, rozumiane jako uznanie tych platform za podmioty korzystające z zamieszczanych przez użytkowników utworów i przedmiotów praw pokrewnych, wobec czego zobowiązanie ich do uzyskiwania stosownych licencji,

• ułatwione korzystanie z dzieł niedostępnych w handlu, znajdujących się na stałe w zbiorach instytucji dziedzictwa kulturowego,

• wprowadzenie nowej postaci dozwolonego użytku, czyli tzw. eksploracji tekstów i danych,

• przyznanie twórcom i wykonawcom prawa do otrzymywania regularnych informacji o sposobie eksploatacji ich praw oraz uzyskiwanych z tego tytułu przychodach.

Praca twórcza na etacie — czym jest utwór pracowniczy?Praca twórcza na etacie — czym jest utwór pracowniczy?Jakub Stasak

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw, wyjątkiem będzie tu zaś jedynie przepis dotyczący prawa do wynagrodzenia z tytułu udostępniania online utrwalenia artystycznego wykonania – obowiązywać zacznie on po 6 miesiącach od ogłoszenia.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!