Czy istnieje obowiązek meldunkowy?

Czy istnieje obowiązek meldunkowy? Czy musimy się meldować? Sprawdzamy

Czy istnieje obowiązek meldunkowy?
  • Anna Malinowska
  • /
  • 6 października 2020

Niektóre osoby uważają, że obowiązek meldunkowy już nie istnieje. Tak się jednak nie stało. Podejmowano co prawda próby zniesienia go, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami nadal należy się zameldować na pobyt stały lub czasowy. Służy to celom ewidencyjnym. Zamieszanie wyniknęło w dużej mierze ze zmiany wzoru dowodów osobistych, na których nie ma już miejsca na adres zameldowania.

Zamieszkanie a zameldowanie

Adres zamieszkania i zameldowania to dwa słowa, które często są mylone. Zostały one zdefiniowane w dwóch różnych kodeksach. Miejsce zamieszkania to adres, pod którym się przebywa z zamiarem pobytu stałego. Muszą być spełnione obie te przesłanki, aby można było mówić o miejscu zamieszkania danej osoby. Z kolei adres zameldowania to pojęcie z prawa administracyjnego. Określa ono pobyt danej osoby na pobyt czasowy albo stały.

Polacy mają obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu stałego albo czasowego w ciągu 30 dni od zamieszkania w danym miejscu. W tym samym czasie można mieć tylko jeden adres pobytu stałego oraz jeden adres pobytu czasowego.

CZYTAJ TEŻCzy mogę się zameldować w domku zbudowanym na działce rekreacyjnej?

Pobyt stały to konkretny adres, pod którym przebywa się z zamiarem pozostania tam. Pobyt czasowy to tymczasowe przebywanie poza miejscem stałego zameldowania, jeżeli ten czas nie jest dłuższy niż 3 miesiące.

Obowiązek meldunkowy

W celu dopełnienia obowiązku meldunkowego należy udać się do organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Tam wypełnia się stosowny formularz, pokazuje dokument tożsamości, a także, co ważne – dokument potwierdzający prawo do lokalu. Może być to wpis do ksiąg wieczystych, umowa najmu albo inny dokument wskazujący jednoznacznie, że można przebywać pod danym adresem. Konieczne jest również pokazanie zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

Jeżeli chodzi o pobyt czasowy, to w formularzu wskazuje się okres przebywania pod danym adresem.

Obecnie zameldować się można nie tylko osobiście w urzędzie gminy, ale także za pośrednictwem pełnomocnika oraz przez internet, co znacznie przyśpiesza i ułatwia całą procedurę. Po zameldowaniu się otrzymuje się zaświadczenie o zameldowaniu się na pobyt stały, które jest bezpłatne. Inaczej jest w przypadku zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy. W tym przypadku koszt wynosi 17 złotych, ale wydawane jest wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

CZYTAJ TEŻ Intercyza a dziedziczenie. Czy małżonek ma prawo do majątku drugiej połowy mimo intercyzy?

Obowiązek meldunkowy jak najbardziej istnieje, jednak tak naprawdę tylko w teorii. Jest to przepis nieweryfikowalny i rzadko respektowany. Współcześnie Polacy często się przeprowadzają z różnych przyczyn. Nie ma kar za niedopełnienie tego obowiązku. Coraz częściej zdarza się, że w sytuacjach życia codziennego, także urzędowych, operuje się adresem zamieszkania, czyli faktycznego przebywania.

Obowiązek meldunkowy dla cudzoziemców

Sankcje są nakładane wyłącznie na cudzoziemców, którzy nie wykonują obowiązku meldunkowego. Dotyczy to cudzoziemców, którzy nie pochodzą z krajów Unii Europejskiej, nie są obywatelami państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej. Wówczas cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski ma ustawowy obowiązek meldunku. W innym przypadku zagrożony jest karą grzywny. Nie ma to zastosowania w przypadku cudzoziemców, którzy są rodziną obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, którzy nie mają takiego obowiązku.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!