Czy mogę głosować korespondencyjnie?

Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności lub powyżej 60 r. ż. mogą głosować korespondencyjnie. Jak to jednak działa w praktyce i jak to zrobić?

Czy mogę głosować korespondencyjnie?
 • Damian Jemioło
 • /
 • 5 października 2023

Co zrobić, żeby głosować korespondencyjnie?

Od 2018 r. w Polsce można głosować korespondencyjnie. Choć trzeba spełnić kilka warunków. M.in. trzeba być osobą z niepełnosprawnością znaczną albo umiarkowaną lub być człowiekiem powyżej 60 r. ż. Następnie należy zgłosić chęć głosowania korespondencyjnie do komisji wyborczej. 

Psychologia wyborcy. Co kieruje naszym wyborem podczas głosowania?Psychologia wyborcy. Co kieruje naszym wyborem podczas głosowania? Jakub Stasak

Termin na zgłoszenie tej upływa do 15 dni przed dniem wyborów. Warto zaznaczyć, że jeśli termin ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zostaje przedłużony do pierwszego roboczego dnia po nim.

Jak zgłosić się do wyborów korespondencyjnych?

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej i powinno zawierać następujące informacje:

 • Nazwisko i imię (imiona);

 • Imię ojca;

 • Datę urodzenia;

 • Numer PESEL;

 • Oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru w danej gminie;

 • Oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie;

 • Adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Warto podkreślić, że do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wyborca taki może również zażądać dołączenia nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a.

Jeśli zgłoszenie nie spełnia wskazanych wcześniej wymogów, urzędnik będzie wymagać od wyborcy uzupełnienia zgłoszenia w ciągu 1 dnia od dnia doręczenia wezwania. W przeciwnym razie zgłoszenie może zostać odrzucone.

Dostarczenie i odbiór pakietu wyborczego

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Pakiet ten wysyłany jest za pośrednictwem poczty.

Analiza sondaży przedwyborczych. Czy mają wpływ na wyniki wyborów?Analiza sondaży przedwyborczych. Czy mają wpływ na wyniki wyborów? Damian Jemioło

Pakiet może odebrać jedynie osoba, która złożyła wniosek, po okazaniu dokumentu tożsamości – tak jak w przypadku listów poleconych. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem listonosz zostawia zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania. Co ważne – termin ten nie może przekraczać maksymalnie 1 dnia od próby dostarczenia pakietu.

Co zawiera pakiet wyborczy?

Zawartość pakietu wyborczego obejmuje:

 • Kopertę zwrotną;

 • Opieczętowane karty do głosowania;

 • Kopertę na karty do głosowania;

 • Instrukcję głosowania korespondencyjnego;

 • Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;

 • Co więcej, na życzenie wyborcy, pakiet może zawierać nakładkę na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a.

Oddawanie głosu i odesłanie pakietu

Wyborca, oddając głos korespondencyjnie, umieszcza w kopercie wypełnioną kartę. Następnie wkłada ją do przesyłki zwrotnej razem z podpisanym oświadczeniem i przesyła do właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie. Może ją odebrać listonosz najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym przed dniem wyborów.

Odbiór może nastąpić również w placówce Poczty Polskiej na obszarze gminy, gdzie wyborca jest ujęty w rejestrze. Lub do maksymalnie 3 dnia roboczego przed wyborami w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie całego kraju.

Plakaty wyborcze. Jakie mają znaczenie i wpływ na wyborców?Plakaty wyborcze. Jakie mają znaczenie i wpływ na wyborców?Damian Jemioło

Warto zaznaczyć, że wyborca może osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w godzinach głosowania.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!