Czy pracownik może odmówić podróży służbowej?

Współczesny rytm życia zawodowego często stawia pracowników w sytuacjach, w których podróże służbowe stają się nieodłączną częścią ich obowiązków. Jednak czy każdy pracownik jest zobowiązany do podjęcia takiej podróży? Czy istnieją okoliczności, w których pracownik może odmówić udziału w delegacji?

Czy pracownik może odmówić podróży służbowej?
  • Anna Pakaszewska-Cetera
  • /
  • 14 sierpnia 2023

Czym jest podróż służbowa? 

Podróż służbowa to opuszczenie stałego miejsca pracy w celu realizacji obowiązków służbowych, która może obejmować udział w szkoleniach, konferencjach, negocjacjach, spotkaniach z klientami czy dostawcami itp. Według artykułu 775 § 1 Kodeksu pracy, podróż służbowa to realizowanie zleconego przez pracodawcę zadania służbowego poza granicami miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza regularnym miejscem pracy.

Kogo nie można zwolnić z pracy?Kogo nie można zwolnić z pracy?Anna Pakaszewska-Cetera

Pracownikowi, który na żądanie pracodawcy podejmuje podróż służbową, przysługuje rekompensata za poniesione wydatki. Do tych wydatków zalicza się przede wszystkim dietę, koszty noclegu, koszty podróży do celu i z powrotem i inne nakłady związane z wykonywaniem obowiązków służbowych. 

Udział w delegacji jednym z obowiązków pracownika

W artykule 100 § 1 Kodeksu pracy znajduje się zapis, że pracownik jest zobowiązany przestrzegać poleceń swoich przełożonych dotyczących pracy, o ile nie są one sprzeczne z prawem lub umową o pracę. Realizacja polecenia dotyczącego podróży służbowej jest zatem obowiązkiem pracownika. Jeżeli pracownik nieuzasadnione odmawia uczestnictwa w takiej delegacji, pracodawca ma prawo:

  • nałożyć na pracownika karę w postaci upomnienia lub nagany (zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu pracy), jako odpowiedzialność dyscyplinarną, 
  • rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem natychmiastowo, czyli przeprowadzić zwolnienie dyscyplinarne w przypadku poważnego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu pracy).

Odmowa udziału w podróży służbowej

Pracownik ma prawo do odmowy realizacji zadania służbowego (w tym także wyjazdu służbowego) w przypadku, gdy wykonanie tego zadania naruszałoby zasady współżycia społecznego. Odmowa udziału w delegacji jest dopuszczalna w przypadku: 

  • osoby niepełnosprawnej,
  • kobiety w ciąży,
  • rodzica dziecka do czterech lat.

Osoby te mają możliwość odmowy udziału w delegacji służbowej jedynie wówczas, gdy wyrażą taką wolę na piśmie, składając odpowiednie oświadczenie. W kontekście tego, pracodawca nie ma prawa narzucać pracownikowi wyjazdu służbowego, jeśli ten jest odpowiedzialny za opiekę nad małoletnim dzieckiem. Z tego względu, decyzja o nieprzyjęciu polecenia służbowego (w tym wyjazdu służbowego) w tych okolicznościach jest w pełni uzasadniona.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!