Czym jest bon zasiedleniowy?

Bon na zasiedlenie stanowi środek wsparcia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia. Bon ten umożliwia pokrycie kluczowych kosztów oraz zaspokojenie istotnych potrzeb związanych z relokacją. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić i na jaką kwotę można liczyć. 

Czym jest bon zasiedleniowy?
 • Anna Pakaszewska-Cetera
 • /
 • 17 sierpnia 2023

Kto może otrzymać bon zasiedleniowy?

O otrzymanie bonu mogą ubiegać się osoby, które:

 • są zarejestrowane jako bezrobotne,
 • nie przekroczyły 30. roku życia,
 • planują podjąć pracę poza swoim dotychczasowym miejscem zamieszkania.

Czy można zamienić umowę o pracę na umowę zlecenie u tego samego pracodawcy?Czy można zamienić umowę o pracę na umowę zlecenie u tego samego pracodawcy?Anna Pakaszewska-Cetera

Starosta ma możliwość przyznania bony na zasiedlenie tym osobom, które spełniają poniższe warunki:

 • przewidywane wynagrodzenie za pracę jest wyższe niż minimalne wynagrodzenie krajowe (w 2023 roku: 3 490 zł brutto od 1 stycznia i 3 600 zł od 1 lipca), co wiąże się z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
 • odległość między miejscem dotychczasowego zamieszkania a miejscem, do którego osoba bezrobotna planuje przeprowadzkę ze względu na podjęcie pracy, wynosi przynajmniej 80 km lub czas podróży w jedną stronę oraz powrót przekracza 3 godziny dziennie, 
 • osoba zobowiązuje się do pracy przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy.

Jakie obowiązki wynikają z otrzymania bonu?

Osoba, której zostanie przyznany bon zasiedleniowy, będzie zobowiązana:

 • dostarczyć do lokalnego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości między miejscem dotychczasowego zamieszkania a miejscowością, do której przeprowadza się ze względu na pracę, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą (w ciągu 30 dni od dnia otrzymania bonu),
 • w ciągu 7 dni od utraty zatrudnienia, innego źródła dochodu lub zakończenia działalności gospodarczej, oraz od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innego źródła dochodu lub rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej, przedłożyć do lokalnego urzędu pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innego źródła dochodu lub zakończeniu działalności gospodarczej oraz rozpoczęciu nowego zatrudnienia, innego źródła dochodu lub działalności gospodarczej, również oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości między miejscem dotychczasowego zamieszkania a miejscowością, do której się przeprowadziła ze względu na pracę, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą.
 • w okresie 8 miesięcy od otrzymania bonu, dostarczyć dokumenty potwierdzające kontynuację zatrudnienia, innego źródła dochodu lub prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 6 miesięcy.

Niewywiązanie się z tych zobowiązań wiązać się będzie z obowiązkiem zwrotu sumy bonu zgodnie z przepisami prawnymi, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania od starosty.

Wysokość bonu zasiedleniowego 2023

Bon na zasiedlenie jest przyznawany wyłącznie na wniosek osoby bezrobotnej, który należy złożyć do starosty właściwego regionu. Wzór wniosku jest dostępny na stronie odpowiedniego urzędu pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, pomiędzy bezrobotnym a starostą zostaje zawarta umowa. To porozumienie prowadzi do wypłaty bonu. Umowa precyzuje kwotę wsparcia, która zostanie przyznana, przy czym jej maksymalna suma nie przekracza 200% średniego wynagrodzenia. Dokument określa także sposób wypłaty środków oraz termin realizacji.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!