Czy prowadząc działalność gospodarczą, mam obowiązek jej rejestracji w CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to elektroniczny rejestr firm, zawierający informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółki cywilnej. Jednak nie każdy przedsiębiorca ma obowiązek rejestru działalności w CEIDG. Jak to wygląda w praktyce? 

Czy prowadząc działalność gospodarczą, mam obowiązek jej rejestracji w CEIDG?
  • Anna Pakaszewska-Cetera
  • /
  • 8 maja 2023

Działalność nierejestrowa

Działalnością gospodarczą nazywamy działalność zorganizowaną, o charakterze zarobkowym, prowadzoną w sposób ciągły, we własnym imieniu. 

W momencie, gdy działalność przynosi niski przychód, nie jest uznawana za działalność gospodarczą, pomimo spełnienia wszystkich innych warunków. Nazywana jest wówczas działalnością nierejestrową i jak sama nazwa wskazuje, działalność ta nie podlega obowiązkowi wpisu do CEIDG. 

Czy teraz prowadzenie biznesu w Polsce będzie prostsze?Czy teraz prowadzenie biznesu w Polsce będzie prostsze?Anna Petynia-Kawa

W jakich sytuacjach nie trzeba rejestrować firmy w CEIDG? W przypadku, gdy miesięczny przychód osoby fizycznej nie przekroczy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku i w ciągu ostatnich 60 miesięcy osoba ta nie prowadziła działalności gospodarczej. W 2023 roku, od 1 stycznia do 30 czerwca w żadnym miesiącu przychód nie może przekroczyć 1745 zł, a od 1 lipca do 31 grudnia 1800 zł. 

Przepisy dopuszczają jeden wyjątek od wymogu niewykonywania działalności w przeciągu ostatnich 60 miesięcy. Możliwe jest prowadzenie działalności nierejestrowej, nawet jeżeli osoba fizyczna wykonywała działalność gospodarczą między 30 kwietnia 2013 roku a 29 kwietnia 2018 roku, pod warunkiem. że w tym okresie działalność nie była wpisana do CEIDG lub jej wpis został wykreślony przed 30 kwietnia 2017 roku. 

Oznacza to też, że prowadzenie działalności gospodarczej poza granicami Polski, nie ma wpływu na podjęcie działalności nierejestrowej. 

Które rodzaje działalności należy zarejestrować? 

Istnieją pewne rodzaje działalności gospodarczej, które podlegają obowiązkowi zarejestrowania w CEIDG, mimo spełnionych warunków działalności nierejestrowej. 

Jest to działalność, która wymaga koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, przykładowo, jest to ochrona osób lub mienia, sprzedaż alkoholu, organizacja imprez turystycznych, usługi detektywistyczne, zbieranie odpadów. 

Działalność, którą również należy zarejestrować w CEIDG to ta, która została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców i jest to np. pośrednictwo ubezpieczeniowe lub usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

Jakie są inne rodzaje działalności, których nie trzeba rejestrować w CEIDG? 

Oprócz działalności nierejestrowej, przepisy zakładają możliwość prowadzenia innych rodzajów działalności, których nie trzeba rejestrować w urzędzie. Dotyczy to agroturystyki prowadzonej przez rolników i produkcji wina przez rolników (przy założeniu produkcji do 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego). Przepisy obejmują również handel detaliczny produktów roślinnych i zwierzęcych prowadzony przez rolników. Działalności tej nie trzeba rejestrować pod warunkiem, że ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej hodowli będzie stanowiła nie mniej niż 50% produktu docelowego (z wyłączeniem wody) oraz tego, że sprzedaż i przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych nie odbywa się przy udziale osób zatrudnionych na podstawie dowolnej umowy (nie dotyczy to uboju zwierząt oraz sprzedaży na targach, kiermaszach itp.)

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!