Czy student może mieć status osoby bezrobotnej?

Zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia na pełnym etacie – to podstawowy warunek uzyskania statusu osoby bezrobotnej. Jak zauważa portal służb zatrudnienia zielonalinia.gov.pl, studia nie zawsze są przeszkodą do podjęcia pracy. Mogą jednak być barierą, która uniemożliwi rejestrację w urzędzie pracy.

Czy student może mieć status osoby bezrobotnej?
  • Martyna Kowalska
  • /
  • 10 grudnia 2021

Studia dzienne a status osoby bezrobotnej

Portal www.zielonalinia.gov.pl zauważa, że Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazuje, że student studiów stacjonarnych (dziennych) nie może uzyskać statusu osoby bezrobotnej. Wynika to ze specyfiki nauki w takim trybie. Zwyczajnie, nie pozwoli mu podjąć pracy w pełnym wymiarze. Jak napisaliśmy przed chwilą to jeden z zasadniczych warunków rejestracji. 

Dodajmy, że większość form wsparcia dla osób bezrobotnych, po jakie można sięgnąć w urzędzie pracy, wiąże się z pracą na pełny etat. 

Sytuacja na rynku pracy jest lepsza niż przed pandemiąSytuacja na rynku pracy jest lepsza niż przed pandemiąMichał Górecki

Czy student dzienny może szukać zatrudnienia w urzędzie pracy?

Tutaj jest już łatwiej. Nie ma przeszkód, by student studiów stacjonarnych mógł szukać pracy za pośrednictwem najbliższego, miejskiego lub powiatowego urzędu pracy. Może więc zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. W ten sposób uzyska dostęp do bieżących ofert, wśród których, być może, znajdzie coś dla siebie.

Doktorant osobą bezrobotną?

Nieco inaczej wygląda omawiana sprawa w przypadku studiów doktoranckich. Niezależnie od tego, czy mają one charakter stacjonarny, czy niestacjonarny, nie ma problemów z uzyskaniem statusu osoby bezrobotnej. Portal zielonalinia.gov.pl wyjaśnia jednak, że w takich okolicznościach „osoba rejestrująca się powinna jednak złożyć oświadczenie, że jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, a tym samym przy przedłożeniu jej propozycji zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej nie może powoływać się na podjęte studia doktoranckie jako na uzasadnioną przyczynę odmowy przyjęcia takiej propozycji”.

Kiedy doktorant nie może uzyskać statusu osoby bezrobotnej

Warto przy tym pamiętać, że doktoranci, którzy pobierają stypendium doktoranckie nie mogą nabyć statusu osobybezrobotnej. Wskazuje na to art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wg którego podlegają z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Czy przed obroną pracy magisterskiej mogę zostać osobą bezrobotną

Wróćmy jeszcze na chwilę do studentów dziennych. Jeżeli dana osoba uzyskała absolutorium, lecz nie obroniła jeszczepracy dyplomowej i nie ma wyznaczonego terminu obrony, spełnia warunek uzyskania statusu osoby bezrobotnej.

 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!