Fundusz Rezerwy Demograficznej, Fundusz Solidarnościowy - co to?

Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Rezerw Demograficznych to kluczowe elementy finansowej struktury, reagujące na ważne wyzwania społeczne i ekonomiczne. Czym są i dla kogo przeznaczone są środki? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem!

Fundusz Rezerwy Demograficznej, Fundusz Solidarnościowy - co to?
  • Małgorzata Łaziuk
  • /
  • 10 sierpnia 2023

Fundusz Rezerwy Demograficznej — definicja

Fundusz Rezerwy Demograficznej to specjalny fundusz utworzony w ramach systemu emerytalnego, który ma na celu zabezpieczenie finansowe systemu emerytalnego w obliczu zmian demograficznych, takich jak starzenie się społeczeństwa i spadek liczby aktywnych zawodowo osób.

Państwo nadal będzie musiało dopłacać do emerytur i rentPaństwo nadal będzie musiało dopłacać do emerytur i rent Michał Górecki

Ma stanowić zapas środków, który może być wykorzystany w przyszłości na wypłacanie emerytur lub innych świadczeń emerytalnych osobom w wieku emerytalnym, gdy liczba osób pracujących będzie znacznie niższa w porównaniu do liczby osób pobierających emerytury.

Celem Funduszu Rezerwy Demograficznej jest zagwarantowanie stabilności systemu emerytalnego w dłuższej perspektywie czasowej, kiedy następuje zmiana proporcji między pracującymi a osobami w wieku emerytalnym, co mogłoby spowodować trudności finansowe w finansowaniu emerytur. Wprowadzenie takiego funduszu ma na celu minimalizowanie ryzyka spadku poziomu świadczeń emerytalnych w przyszłości.

Fundusz Solidarnościowy — co to?

Fundusz Solidarnościowy stanowi specjalne państwowe źródło finansowe o konkretnym przeznaczeniu. Stworzony został w wyniku ustawy o Funduszu Solidarnościowym z 23 października 2018 r. Priorytetowym zadaniem jest udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w aspektach społecznych, zawodowych, zdrowotnych oraz finansowych Uwzględnia także wsparcie dla emerytów i rencistów.

Formy wsparcia osoby niepełnosprawnej: asystent, opieka wytchnieniowaFormy wsparcia osoby niepełnosprawnej: asystent, opieka wytchnieniowaMałgorzata Łaziuk

Środki z Funduszu są można wykorzystać również na:

  • Wykonanie programów, o których mówi ustęp 1 i 5 w 7 artykule Ustawy o Funduszu Solidarnościowym;
  • Realizację zadań promocyjnych. wsparciem systemu pomocy tym, którzy jej potrzebują;
  • Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych.

Fundusz Solidarnościowy stanowi istotny filar wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Jego celem jest tworzenie inkluzywnego społeczeństwa, w którym osoby z niepełnosprawnościami otrzymują odpowiednie wsparcie. Fundusz działa jako narzędzie, mające na celu poprawę jakości życia osób z różnymi ograniczeniami poprzez skoncentrowane inwestycje i działania w tej sferze.

FRD i Fundusz Solidarnościowy — kontrowersje

Fundusz Solidarnościowy, jak już wyjaśniliśmy wyżej -  miał być wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami, pomagać w realizacji różnego rodzaju działań, tymczasem dokonano rozszerzenia i część środków wykorzystywana jest na zapewnienie świadczeń emerytom i rencistom, w tym — trzynastek i czternastek, a także — świadczeń uzupełniających dla niepełnosprawnych. 

Jeśli zaś chodzi o Fundusz Rezerwy Demograficznej to w roku 2023 dokonano pożyczki na poczet wypłat dodatkowych świadczeń dla emerytów oraz rencistów, które zostały wypłacone w kwietniu. Wynosiła ona 5 miliardów złotych. Zwrot powinien nastąpić w ratach, a spłata rozpocznie się w 2028 roku, jej zakończenie prognozuje się w 2037 roku.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!