Ile jest okręgów wyborczych w Polsce?

Okręg wyborczy to część terytorium państwa, na które dzieli się w trakcie wyborów. Liczba okręgów i ich granice różnią się w zależności od rodzaju wyborów. Jak ustalane są granice okręgów wyborczych i ile ich jest w wyborach do Sejmu, a ile do Senatu? 

Ile jest okręgów wyborczych w Polsce?
  • Anna Pakaszewska-Cetera
  • /
  • 28 sierpnia 2023

Okręgi wyborcze przy wyborach do Sejmu

W wyborach do Sejmu jest 41 okręgów wyborczych wielomandatowych. W każdym z tych obszarów, w trakcie głosowania wybieranych jest od 7 do 20 posłów. Okręg wyborczy może obejmować całe województwo lub jego fragment, jednakże jego granice nie mogą naruszać granic wchodzących w skład tego obszaru powiatów oraz miast posiadających status powiatu. W wyborach do Sejmu jest 41 okręgów wyborczych. 

Podział na okręgi wyborcze i liczba wybieranych posłów w wyborach do Sejmu są uzależnione od liczby zamieszkujących w nich obywateli — służy temu norma przedstawicielstwa – iloraz liczby ludności Polski i liczby wszystkich posłów do Sejmu.

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?Jakub Stasak

Państwowa Komisja Wyborcza ma uprawnienia do przedstawiania Sejmowi wniosków dotyczących ewentualnych modyfikacji w podziale Polski na obszary wyborcze oraz w liczbie posłów wybieranych w tych obszarach, gdy takie zmiany wynikają z istotnych przekształceń w strukturze terytorialnej kraju lub ze zmian w liczbie ludności w danym obszarze wyborczym lub w skali całego kraju. Zabronione jest dokonywanie przekształceń granic powiatów, które wpłynęłyby na granice obszarów wyborczych, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zakończenie kadencji Sejmu oraz po skróceniu kadencji. Zmiany w podziale na obszary wyborcze mogą zostać wprowadzone nie później niż na 3 miesiące przed datą wyznaczenia terminu przeprowadzenia wyborów do Sejmu. 

Okręgi wyborcze przy wyborach do Senatu 

W wyborach do Senatu jest 100 okręgów wyborczych jednomandatowych, a zatem we wszystkich okręgach wybiera się łącznie 100 senatorów. 

Okręgi wyborcze do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmują pełny obszar lub część województwa. Przy tym, granice tych obszarów nie mogą zakłócać granic okręgów wyborczych do Sejmu. Miasta, które przekraczają liczbę 500 000 mieszkańców, mogą zostać podzielone na kilka okręgów wyborczych. Ustalenie podziału terytorium państwa na obszary wyborcze oraz liczbę wybieranych senatorów opiera się na normie przedstawicielskiej, która polega na podzieleniu liczby ludności Polski przez 100, przy czym, liczba mieszkańców w danym okręgu nie może być równa lub przekroczyć dwukrotności wartości normy przedstawicielskiej, ani nie może być niższa niż połowa tej wartości. W każdym województwie wybierana jest liczba senatorów, która nie jest mniejsza niż liczba całkowita będąca wynikiem podzielenia liczby mieszkańców województwa przez regułę reprezentacji. Ta liczba nie przekracza o jeden liczbę całkowitą wynikającą z tego działania.

Kiedy publikowana jest lista okręgów wyborczych?

Informacja na temat okręgów wyborczych przy wyborach do Sejmu i Senatu jest publikowana w formie obwieszczenia wiadomości wyborcom danego okręgu najpóźniej w 52. dniu przed dniem wyborów. Gdyby jednak wybory odbywały się po skróceniu kadencji Senatu, takie dane muszą być przekazane do 40. dni przed dniem wyborów. Za druk i rozplakatowanie obwieszczeń odpowiada Krajowe Biuro Wyborcze.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!