Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Dokładną datę tegorocznych wyborów parlamentarnych poznamy najprawdopodobniej w sierpniu. Za ich przygotowanie i przeprowadzenie tradycyjnie odpowiedzialne będą obwodowe komisje wyborcze. Jakie warunki należy spełnić by wejść w skład takiej komisji? Wyjaśniamy.

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?
  • Jakub Stasak
  • /
  • 11 stycznia 2023

Kto może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

O członkostwo w obwodowej komisji wyborczej ubiegać może się każda osoba, która:

Wybory 2023. Kiedy samorządowe, kiedy parlamentarne?Wybory 2023. Kiedy samorządowe, kiedy parlamentarne?Damian Jemioło

• posiada polskie obywatelstwo

najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,

• nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

• nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

• nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu

Okoliczności uniemożliwiające kandydowanie

Kandydatura zostaje natomiast automatycznie odrzucona w sytuacjach, gdy kandydat na członka komisji jest jednocześnie:

Wybory samorządowe w PolsceWybory samorządowe w PolsceMonika Świetlińska

• kandydatem w wyborach

• komisarzem wyborczym,

• pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego,

• pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego,

• urzędnikiem wyborczym,

• mężem zaufania,

• obserwatorem społecznym,

• członkiem rodziny kandydata w wyborach (jeśli kandyduje on w okręgu, dla którego właściwa jest dana komisja)

Kto i jak zgłasza kandydatów na członków komisji wyborczych?

Zgodnie z art.182 Kodeksu wyborczego, skład każdej obwodowej komisji wyborczej to odpowiednio:

9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców,

11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców,

13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców.

Komisje powołuje komisarz wyborczy (najczęściej jest nim wójt, burmistrz lub prezydent miasta).

Odbywa się to na wniosek pełnomocników wyborczych poszczególnych komitetów, z zastrzeżeniem, że komitet zgłosić może po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej, na terenie której zarejestrowana została zgłoszona przez niego lista.

Centralny Rejestr Wyborców coraz bliżej. Ruszyły konsultacjeCentralny Rejestr Wyborców coraz bliżej. Ruszyły konsultacjeAnna Malinowska

Istnieje także możliwość samodzielnego zgłoszenia komisarzowi wyborczemu swojej kandydatury na członka komisji.

Zgłoszenia własne wyborców rozpatrywane są w przypadku, kiedy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny przewidziany prawem skład liczbowy danej komisji. Jeśli dochodzi zaś do sytuacji odwrotnej tj. liczba zgłoszonych kandydatów przekracza dopuszczalny skład komisji, to skład ten ustalany jest drogą publicznego losowania.

Kluczowe terminy

• nie później niż na 90 dni przed upływem obecnej kadencji Sejmu – prezydent zobowiązany jest do podania dokładnej daty wyborów.

w 30 dniu przed dniem wyborów – upływa termin zgłaszania do komisarzy wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

• najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów – komisarz wyborczy powołuje obwodowe komisje wyborcze.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!