Ile możesz zarobić jako członek komisji wyborczej?

Być może stawki dla członków obwodowej komisji wyborczej w tym roku pójdą w górę. Dotychczas przewodniczący dostawał 500 zł, zastępca — 400, a członkowie 350 zł. Są jednak przymiarki Prawa i Sprawiedliwości, by nieco zmienić reguły organizacji wyborów. Ponadto projekt ustawy partii rządzącej uwzględnia wynagrodzenia dla tzw. mężów zaufania. 

Ile możesz zarobić jako członek komisji wyborczej?
  • Monika Świetlińska
  • /
  • 12 stycznia 2023

Ile do tej pory?

Tak, jak wspomnieliśmy powyżej, do tej pory obowiązywały trzy różne stawki, a ich wysokość zależała od tego, kto jaką funkcję pełnił w komisji wyborczej.

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?Jakub Stasak

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Art. 49. [Obowiązki i uprawnienia przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej] wskazuje, że przewodniczący obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie czuwa nad zapewnieniem tajności głosowania oraz nad utrzymaniem porządku i spokoju w czasie głosowania. Ma prawo zażądać opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby naruszające porządek i spokój. Ponadto na żądanie przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie komendant właściwego miejscowo komisariatu Policji obowiązany jest zapewnić konieczną pomoc. Bardziej szczegółowe zadania przewodniczącego zawiera “Regulamin prac okręgowych i obwodowych komisji wyborczych”. Przewodniczący w ubiegłym roku otrzymał 500 zł za swoją pracę.

Zastępca przewodniczącego komisji wyborczej przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Z upoważnienia przewodniczącego, jego zastępca może wykonywać również inne czynności. taka osoba w składzie komisji otrzymywała do tej pory 400 zł.

Zadaniami obwodowej komisji wyborczej, a tym samym członków komisji wyborczej, są: 

  • przeprowadzenie głosowania w obwodzie, 
  • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, 
  • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
  • przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Wybory 2023. Kiedy samorządowe, kiedy parlamentarne?Wybory 2023. Kiedy samorządowe, kiedy parlamentarne?Damian Jemioło

Członek komisji wyborczej rok temu otrzymał 350 zł.

Za kolejną turę

Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że będzie potrzebna kolejna tura wyborów, zwyczajowo tzw. dieta wynosi 50% pierwotnej stawki. Nie zawsze tak jednak jest, bo zdarzyć się może i to zależy od ustaleń w danych wyborach, że członkowie komisji otrzymają takie samo wynagrodzenie za pracę przy głosowaniu w pierwszej, jak i w drugiej turze.

Wynagrodzenia dla mężów zaufania

Mąż zaufania to osoba wyznaczona przez komitet wyborczy, która ma prawo do kontroli czynności wyborczych podejmowanych przez komisję wyborczą.

W czasie wyborów możemy spotkać również obserwatora społecznego, powoływanego przez stowarzyszenie lub fundację, do których celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Do tej pory mąż zaufania pełnił swoje obowiązki w ramach wolontariatu. Projekt ustawy PiS zakłada przyznanie mu przynajmniej częściowych diet, w tym na przykład 50 procent od stawki członka komisji wyborczej. Według partii rządzącej mogłaby być to zachęta dla wielu osób, by zgłaszały się do komisji i dokładniej kontrolowały przebieg wyborów. 

Wybory 2019. Czy poseł musi spełniać złożone w kampanii obietnice?Wybory 2019. Czy poseł musi spełniać złożone w kampanii obietnice?Mikołaj Frączak

Mogłoby to ułatwić komitetom wyborczym rekrutowanie mężów zaufania, choć doświadczenie pokazuje, że niemal każdego roku komisje mają problemy z naborem do pełnego składu.

Ile będą nas kosztować najbliższe wybory?

Są szacunki, które mówią o tym, że sama organizacja najbliższych wyborów może nas kosztować pół miliarda zł, a nawet więcej. Wszystko przez inflację, ale również zmiany proponowane przez PiS, które znacząco podniosą koszty.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Security Magazine

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!